Francie rozhodne o investicích do energetiky, bez jádra by byla elektřina dražší

Francouzský nejvyšší účetní dvůr (Cour des Comptes) v letošním lednu oznámil, že 22 z 58 existujících francouzských jaderných elektráren dosáhne v roce 2022 plánované technické životnosti 40 let. Pokud má být zachována dosavadní úroveň celkového výkonu francouzské energetiky je proto třeba urychleně postavit nejméně 11 nových jaderných elektráren, nebo prodloužit životnost elektráren existujících.

Úřad při této příležitosti poznamenal, že z praktického hlediska bude téměř nemožné nahradit tak významný podíl jádra na výrobě elektřiny novými zdroji. Vyzval také k urychlenému řešení budoucí koncepce energetiky Francie, ať už prodloužením životnosti dosavadních elektráren, nebo změnou energetického mixu ve prospěch nových zdrojů výroby elektřiny.

Někteří francouzští politici se vyslovili pro snížení dosavadního velkého podílu jaderných zdrojů na výrobě elektřiny (dosud okolo 75 procent). Experti francouzských výzkumných institutů CEA (Commissariat a l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives) a Itése (Institut de Technico-Economie des Systemes Energétiques) k tomu uvedli, že obdobný odklon od jaderné energetiky jako v Německu a její náhrada jinými zdroji včetně širšího uplatnění obnovitelných zdrojů by mohla stát Francii až 772 mil. eur (1,01 biliónu dolarů).

Podle jednoho ze scénářů dalšího vývoje by podíl výroby v jaderných zdrojích zůstal nadále přibližně stejný, tj. na úrovni 74 procent. To by vyžadovalo náklady na modernizaci energetiky v rozmezí od 178 miliard do 212 miliard eur. Podle dalšího scénáře, který zahrnuje odstavení jaderných elektráren v roce 2025 a výstavbu alternativních zdrojů (60 procent energie větru, 12 procent solární elektrárny, 12 procent hydroelektrárny a 12 procent plynové elektrárny) by tato změna znamenala vynaložit pro tyto účely 530 až 772 miliard eur. Cena takto vyrobené elektřiny by se zvýšila proti dosavadnímu stavu zhruba dvakrát.

Náhrada jaderných elektráren bez využití alternativních zdrojů energie by přišla Francii na 173 až 181 miliard eur. Výroba elektřiny v elektrárnách spalujících fosilní paliva by však vedla až k pětinásobně vyšším výrobním cenám elektrické energie.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku