Modulární reaktor Arevy byl vybrán k dalšímu vývoji pro NGNP

Americká průmyslová aliance NGNP (Next Generation Nuclear Plant) vybrala k dalšímu vývoji koncept vysokoteplotního plynem chlazeného modulárního reaktoru francouzské společnosti Areva. Nové reaktory tohoto typu by měly soužit nejen k výrobě elektřiny, ale i tepla.

Podle amerického zákona US Energy Policy Act z roku 2005 byla organizace Next Generation Nuclear Plant (NGNP) zřízena k vývoji, konstrukci a provozu prototypu nové generace vysokoteplotních plynem chlazených jaderných reaktorů a dalších spolupracujících zařízení s termínem do roku 2021. Vývoj vede Idaho National Laboratory (INL) a na financování se podílí americká vláda spolu se soukromými průmyslovými subjekty. Celkové náklady projektu se odhadují na čtyři miliardy dolarů.

Pro NGNP zpracovaly studie nových reaktorů tři společnosti – General Atomics, Areva a Westinghouse/PBMR. General Atomics předložila návrh založený na jejím Gas-Turbine Modular Helium Reactor (GT-MHR), Areva dodala koncept podle podobného návrhu nazvaného Antares HTGR. Westinghouse a PBMR předložily návrh na principu reaktoru s kuličkovým palivem.

NGNP uvedla, že podobně jako experti INL nevidí u předložených studií podstatné technické odlišnosti, ať už jde o reaktory s dosavadním obvyklým uspořádáním paliva v reaktoru nebo o reaktor s kličkovým palivem. Nepředpokládá ani značné rozdíly v nákladovosti a výkonnosti reaktorů. Všechny by mohly obdržet licenci. Ve srovnání s typy s kličkovým palivem se z důvodu o 30 procent nižších nákladů na stavbu reaktoru přesto jeví jako výhodnější uspořádání reaktoru s palivovými soubory s geometrií obdobnou jako je v dosud užívaných zařízeních.

Jako optimální vybrala aliance NGNP k dalšímu vývoji koncept reaktoru Antares společnosti Areva. Domnívá se, že najde nejširší využití v průmyslových aplikacích v nejrůznějších oborech, jako je výroba elektřiny, petrochemie, výroba syntetického paliva apod. Uvedla také, že Areva má dostatečné technické a vývojové kapacity k tomu, aby nový reaktor uspěl na trhu energetických zařízení včetně kogenerace tepla a elektřiny. Zároveň NGNP připomněla, že vysoké teploty používané v plynem chlazených reaktorech kladou vysoké nároky na konstrukci těchto reaktorů a vyžadují použití odolných materiálů. Tyto nároky bude pro konstruktéry velmi obtížné splnit.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku