V Jihlavě občané diskutovali o hlubinném úložišti

V polovině února se v Jihlavě uskutečnila veřejná diskuse k výstavbě hlubinného úložiště pro použité jaderné palivo z jaderných elektráren v České republice. Zúčastnili se jí představitelé státních i občanských organizací, odborníci, zástupci obcí a zájemci z řad široké veřejnosti. Cílem setkání bylo poskytnout aktuální informace, které se týkají všech fází procesu výběru vhodné lokality pro výstavbu úložiště.

Diskusi iniciovala Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která je za vývoj úložiště včetně výběru lokality pro jeho umístění zodpovědná. „Potěšil nás velký zájem veřejnosti. Nabídli jsme proto starostům všech obcí v uvažovaných lokalitách, že u nich uspořádáme obdobné akce, na kterých se občané budou moci zeptat na cokoliv, co se týká hlubinného úložiště, a to včetně přípravné fáze geologického průzkumu,“ uvedl Jiří Slovák, vedoucí přípravy hlubinného úložiště SÚRAO.

Podle ředitele SÚRAO Jana Prachaře nebudou geologické průzkumy probíhat v těch lokalitách, ve kterých s nimi občané a zástupci obcí nebudou souhlasit. Každá obec, která se smluvně do spolupráce týkající se geologických průzkumů zapojí, bude mít jasně garantováno, že souhlas s průzkumnými pracemi ještě neznamená souhlas s vlastním vybudováním úložiště, dodal Prachař. „Znalost horniny je klíčová pro zjištění, zda je či není lokalita vhodná pro ukládání použitého paliva. Definitivní místo pro výstavbu úložiště můžeme se souhlasem obcí vybírat až po geologických průzkumech,“ doplnil Slovák.

Geologické průzkumy by měly významně přispět k rozhodnutí, jak se Česká republika v budoucnu vypořádá s dlouhodobým uložením použitého jaderného paliva z jaderných elektráren Temelín a Dukovany.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku