Výběr zpráv ze sítě NucNet - 16. týden 2012

Bulharská vláda rozhodla o výstavbě nového reaktorového bloku

Bulharská vláda rozhodla dne 12.4.2012 o výstavbě nového reaktorového bloku (sedmý v pořadí) v lokalitě JE Kozloduj. „Nový blok o výkonu 1000 MWe má být projektován a postaven na bázi „tržního principu“, tj. bez vládních záruk a bez využívání peněz daňových poplatníků“, říká ministr financí p. Simeon Dyankov. K tomuto rozhodnutí vlády vedlo již jednání dne 28.3.2012, kdy kabinet rozhodl o odstoupení od projektu výstavby nové JE Belene dle ruského projektu VVER 1000 a místo toho se soustředit na více realistickou alternativu doplnění nového bloku v lokalitě Kozloduj, kde jsou v provozu dva bloky VVER 1000 a čtyři bloky VVER 440 ve stádiu vyřazování. Co se týká dlouhodobých dodávek hlavních komponent, tak tyto již byly objednány a jsou ve výrobě pro původní dva reaktorové bloky v Belene. Nyní se naskýtá několik variant řešení: prodej těchto komponent jinému zájemci, jejich uskladnění do vydání licence pro nový blok v Kozloduji nebo prodej a vypsání kompletně nového tendru pro sedmý blok v JE Kozloduj. Jaderné bloky Kozloduj 5, 6 v současnosti vyrábí okolo jedné třetiny celkové elektřiny v Bulharsku.

Diskuze o dalším využívání jádra v Japonsku

V Japonsku v současnosti probíhá politická diskuze o dalším využívání jaderných elektráren. Většina JE v Japonsku je v současnosti odstavena a probíhají zde stress testy a zodolňování reaktorových bloků proti extrémním klimatickým vlivům. Z 54 reaktorových bloků je v současnosti v provozu pouze 3. blok JE Tomari, který je naplánován do odstávky 5. května 2012. Japonský ministerský předseda Yoshihiko Noda řekl, že po provedených analýzách jsou bloky JE Ohi-3 a 4 (společnost Kansai Electric Power Company) natolik bezpečné, že se připravuje v krátké době jejich opětovné spuštění. Nicméně nebudou zřejmě spuštěny do 5. května. Z tohoto důvodu bude zřejmě období, kdy budou odstaveny všechny japonské JE. P. Yukio Edano, ministr průmyslu, již jednal s prefektem oblasti Fukui (kde se nachází JE Ohi), že japonská vláda odsouhlasila spuštění obou bloků Ohi 3 a 4 po ukončení jejich testů a modifikací. V této souvislosti připomněl klíčovou úlohu jaderných bloků v japonské energetice a apeloval na porozumění regionů, že jaderné bloky musí být znovu připojeny do soustavy.

Zpráva k technickým opatřením na JE Fukushima

Americký výzkumný ústav pro energetiku EPRI vydal zprávu k technickým opatřením na JE Fukushima-Daiichi před událostmi 11.03.2011 a říká, že parametry, které byly stanoveny pro zajištění odolnosti elektrárny před vlnami tsunami byly neadekvátní a byly podceněny co do velikosti i ve vzájemné kombinaci působících vlivů. Zpráva analyzuje technické faktory, které vedly ke ztrátě bezpečnostních technologických systémů ve Fukušimě po zemětřesení a následných vlnách tsunami v březnu 2011. Společnost TEPCO použila pro výpočty metodiky běžné v japonské jaderné energetice, nicméně právě tyto nebyly též adekvátní pro toto prostředí a místní podmínky. Projekt JE Fukushima uvažoval s ochrannou bariérou proti maximální vlně 6,1 m, ale ve skutečnosti vlna dosáhla přibližně 15 m. Způsobila praktickou ztrátu všech možností chlazení AZ reaktorů, zničení AZ a nekontrolovaný únik radioaktivity do ŽP. Celou zprávu je možno najít na adrese:
http://my.epri.com/portal/server.pt/gateway/ PTARGS_0_240941_317_ 205_776_43/http%3B/uspalecp604%3B7087/publishedcontent/publish/report_analyzes_technical_factors_leading_to_fukushima_daiichi_accident_da_842054.html.

Nezávislá analýza událostí ve Fukushimě

Nezávislá globální organizace Carnegie Endowment for International Peace (se sídlem ve Washingtonu, USA) vydala analýzu událostí ve Fukushimě v Japonsku v březnu 2011. Analýza říká, že událostem se dalo zabránit, kdyby společnost TEPCO a jaderný dozor NISA sledovali mezinárodní dobré praxe a standardy. V Japonsku nebyly za posledních 20 let systematicky přehodnocovány kritické aspekty opatření proti vlnám tsunami a nedostatky v hodnocení rizik byly větší, než v jiných zemích. Dále nebyla dodržena nezávislost jaderného dozoru na vládních agenturách a na průmyslu. Top management nebyl ochoten přijmout rady od zahraničních expertů a mnoho z nich věřilo, že těžká havárie takového rozsahu není u nich možná. Zpráva je na adrese:
carnegieendowment.org/files/fukushima.pdf.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku