Jarní seminář ČNS, CYG, WIN a OBK

Na konci roku 2011 vznikla myšlenka uspořádání společného semináře zástupců České nukleární společnosti (ČNS), Mladé generace ČNS (CYG), Žen v jádře (WIN) a Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany (OBK). Myšlenka nezůstala jen myšlenkou a díky podpoře vedení jednotlivých společností a oddělení komunikace JE Dukovany se podařilo tento seminář uskutečnit. Jarní seminář ČNS, CYG, WIN a OBK se konal ve dnech 19. a 20. 4.2012 ve Sport-V-Hotelu v Hrotovicích. Seminář sestával nejen z odborné části (odborné přednášky ve čtvrtek 19. 4.2012 ve Sport-V-Hotelu a exkurze na Vodní elektrárně Dalešice v pátek 20. 4.2012), ale také z části společenské (plavba na lodi Horácko po Dalešické přehradě).

Téma pro tento seminář bylo zvoleno jednotné a v poslední době hodně diskutované: zátěžové testy českých jaderných elektráren v návaznosti na fukušimskou havárii. Díky tomu se ve čtvrtek 19. dubna v sále hotelu v Hrotovicích sešlo na sto zájemců o nové informace nejen o vývoj pofukušimské situace, ale také o tom, jak probíhají zátěžové testy jaderných elektráren v naší republice a jaké jsou jejich předběžné výsledky.

Celým prvním dnem nás provázel tiskový mluvčí JE Dukovany pan Petr Spilka. Účastníky semináře z řad obcí v regionu JE Dukovany a hostů pořádajících organizací přivítal ředitel Jaderné elektrárny Dukovany, Tomáš Žák. Poté se ke slovu dostali zástupci pořádajících organizací, aby přednesli informace o poslání a činnosti svých společností.. Na úvodní slovo předsedy OBK pana Bořivoje Župy, navázal víceprezident ČNS pan Miroslav Kavalec, předsedkyně sdružení WIN paní Larisa Dubská a místopředseda CYG pan Lukáš Nesvadba.

Po krátké přestávce ovládla sál první žena české jaderné energetiky, paní Dana Drábová. I v Hrotovicích dokázala, co je o ní už známé, a svým přednesem a zaujetím pro přednášenou tematiku, ztišila na více než hodinu celý sál. Podle přednesených informací lze z předběžných výsledků usuzovat, že po provedení zátěžových testů nebyl na žádné z našich jaderných elektráren nalezen stav, který je nutné bez prodlení řešit. Testy potvrdily vysokou odolnost proti extrémním vnějším vlivům, ale současně identifikovaly možnosti dalšího zlepšení bezpečnosti, a to jak organizačního, tak i technického rázu. „Zátěžové testy jsou jen začátkem dlouhé cesty a potenciálním příspěvkem ke standardnímu a zavedenému systému hodnocení a zlepšování úrovně jaderné bezpečnosti. Nebude-li však veřejnost jaderným elektrárnám důvěřovat a akceptovat je, dlouhodobě nepřežijí, i kdyby technicky byly naprosto bezchybné a ekonomicky snášely zlatá vejce“, dodala paní Drábová závěrem. Slova díků nejen za vyčerpávající výklad při semináři, ale i za to, že „celý proces a průběh testů udržela v odborné rovině a testy se nestaly politikem“, vyjádřil „nevyčerpatelné“ paní Drábové starosta obce Rouchovany pan Vladimír Černý.

V odpolední odborné části čekaly účastníky semináře čtyři odborné příspěvky. O tom, jak byla a je havárie ve Fukušimi a následné období vnímáno samotnými Japonci, velmi poutavě vyprávěl na základě osobních zkušeností a vazby na tuto zemi Václav Dostál z Fakulty strojní ČVÚT Praha. Změny v přístupu k jaderné energetice, které fukušimská havárie vyvolala v Evropě, jsou známé, světové velmoci jako USA, Čína, Indie nebo Jižní Korea však dle informací pana Dostála zásadní změny neplánují.

Radim Hončarenko ze společnosti ČEZ, a. s. informoval o průběhu zátěžových zkoušek JE Temelín a JE Dukovany, Pavel Koňařík rovněž ze společnosti ČEZ, a.s. se pak ve své prezentaci věnoval možnostem bezpečnostních vylepšení projektu EDU. Celou čtvrteční odbornou část ukončil Marek Tengler ze společnosti Stevenson And Associates Kancelář v ČR s přednáškou na téma hodnocení seizmické odolnosti prováděných na českých jaderných elektrárnách.

Po ukončení odborné části se většina účastníků přesunula na loď Horácko na Dalešické přehradě. Během více než dvouhodinové plavby bylo dostatek prostoru na odborné debaty i na neformální setkání účastníků při drobném občerstvení.

Druhý den setkání byl určen pro odbornou exkurzi do Vodní elektrárny Dalešice, kde byla možnost nahlédnout skoro do všech důležitých zákoutí této elektrárny. Někteří z účastníků exkurze si výstavbu elektrárny pamatují a proto byli rádi, že se sem po mnoha letech mohli opět podívat. Na závěr ještě oběd v nedaleké restauraci Pivovaru Dalešice a možnost prohlídky výrobních prostor a muzea pivovaru. Tímto byl celý program Jarního semináře ČNS, CYG, WIN a OBK ukončen.

Velký dík patří Skupině ČEZ a společnosti ČNS za jejich finanční podporu, bez které by tento seminář nemohl být uskutečněn.

Všechny výše zmíněné příspěvky jsou k dispozici na webových stránkách Jarního semináře ČNS, CYG, WIN a OBK na adrese
http://www.csvts.cz/spolecnosti/cns/jarniseminar , kde naleznete i odkaz na fotogalerii z obou dnů semináře.

Všem přednášejícím a hostům děkujeme za jejich účast a slova chvály za organizaci.

Lukáš Nesvadba

zpět na úvodní stránku