Výběr zpráv ze sítě NucNet - 18. týden 2012

Radiační následky událostí ve Fukušimě

„Radiační následky událostí ve Fukušimě na zdraví veřejnosti i pracovníků v elektrárně budou, dle naměřených dat, naprosto minimální“, říká profesorka dozimetrie paní Kathryn Higley z Oregon State University na konferenci v USA. Důvodem pro to je, že rozumíme tomu, jak se radionuklidy šíří životním prostředím a jak může dojít k ozáření lidí. Pokud tyto cesty „zablokujeme“, tak se dá ozáření účinně zabránit. Opatření, která provedla japonská vláda – zejména včasná evakuace a monitorování potravinového řetězce, významně pomohlo snížit ozáření obyvatelstva. Profesor Robert Gale z Imperial College London řekl, že při zemětřesení a tsunami v oblasti Tohoku zemřelo v roce 2011 okolo 20 000 lidí. Žádné z těchto úmrtí však nesouviselo s radioaktivitou z elektrárny. Profesor Gale presentoval výsledky dozimetrických měření cca 10 000 obyvatel z okolí Fukušimy:
- 5 800 obdrželo dávku menší než 1 millisievert (mSv);
- 4 100 obdrželo dávku v rozmezí 1 až 10 mSv;
- 71 obdrželo dávku v rozmezí 10 mSv až 20 mSv;
- 2 obdrželo dávku v rozmezí 20 mSv až 23 mSv.
Pro porovnání každý obyvatel USA dostane průměrnou dávku 3.1 mSv ročně z přírodního pozadí.
Statisticky obdržené dávky v Japonsku znamenají zvýšení rizika nemocí z ozáření neuvěřitelně málo – cca 0,002 % a takto malá hodnota je z vědeckého hlediska velmi těžce přiřaditelná k události ve Fukušimě. Totéž potvrdil i John Boice, profesor medicíny z Vanderbilt University School of Medicine, který nevidí možnost vědeckého zdůvodnění jakýchkoliv onemocnění s takto nízkými dávkami. Nehledě na to, japonská vláda provádí rozsáhlé výzkumy, aby rozptýlila případné obavy obyvatelstva.

Výsledky peer reviews po stress testech

Evropská komise a skupina evropských regulátorů ENSREG zveřejnila sumární výsledky z peer reviews, které byly prováděny v členských zemích EU po provedených stress testech JE v souvislosti s událostmi ve Fukušimě v Japonsku v roce 2011. Výsledky ukazují celkem čtyři oblasti pro zlepšení:
- vydání návodu na hodnocení přírodních rizik a úrovní na JE (vydá WENRA, v souladu s návody MAAE)
- důležitost pravidelných peer reviews
- implementace opatření, zajišťujících integritu kontejnmentů
- minimalizace možných událostí z přírodních rizik a omezení jejich následků
V krátké době budou sestaveny národní akční plány na implementaci opatření po stress testech, které budou zahrnovat také tyto čtyři obecné oblasti. V různých zemích EU jsou tyto plány na různém stupni rozpracovanosti (15 zemí EU + Švýcarsko a Ukrajina). Očekává se, že to bude dlouhodobý proces. Ensreg a EK se dohodly, že tyto akční plány budou zpracovány na národní, evropské a globální úrovni a budou také obsahovat doporučené závěry z konference o jaderné bezpečnosti, pořádané MAAE v září 2011.

Dvojnásobné zvýšení zakázek Rosatomu

Ruská státní korporace Rosatom zveřejnila výsledky z loňského roku, které ukazují zhruba dvojnásobné zvýšení zahraničních zakázek na příštích 10 let na výstavbu nových jaderných bloků ve výši cca 37 miliard EUR. P. Sergei Kiriyenko, president Rosatomu řekl, že to je díky požadavkům v Ásii. Rusko staví JE v Číně, Vietnamu, Indii, Iránu a Turecku. V lednu 2012 měli 21 podepsaných kontraktů oproti 12 v roce 2010. P. Kiriyenko řekl, že by do roku 2030 rádi dosáhli trojnásobné zvýšení současných zahraničních zakázek na hodnotu cca 50 miliard USD. Po Fukušimě se dle Rosatomu počet zakázek nesnížil, ale změnila se jejich struktura. Zatímco se dříve klienti zajímali o reaktory 2. generace, dnes požadují převážně 3. generaci jaderných reaktorů.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku