Výběr zpráv ze sítě NucNet - 20. týden 2012

Zvýšení instalovaného výkonu v jádře v Evropě

Instalovaný výkon v jádře v Evropě se pravděpodobně zvýší ze současných 126 GW na 132-134 GW v období 2012-2025 v zemích, jenž jsou napojeny na evropskou rozvodnou síť ENTSO-E. Nehledě na rozhodnutí Německa o vyřazení jejich jaderných bloků do roku 2022, výsledky analýzy provedené ENTSO-E letošního roku (‘Scenario Outlook & Adequacy Forecast 2012–2030’) ukazují, že scénář rozvoje energetické soustavy EU do roku 2020 zaznamenává mírné zvýšení instalovaného jaderného výkonu. Zdrojem tohoto zvýšení jsou očekávané investice do nových jaderných zdrojů a modernizace spojená se zvýšením výkonu stávajících jaderných bloků. Analýza je na adrese:
www.entsoe.eu/system-development/tyndp/tyndp-2012

Plán restrukturalizace společnosti TEPCO

Japonská vláda schválila plán restrukturalizace společnosti TEPCO, který počítá s uvedením tohoto provozovatele havarované JE Fukushima-Daiichi pod dočasnou státní správu a s obnovením jeho ziskovosti během následujících dvou let. Japonská vláda bude vlastnit většinový podíl akcií této společnosti výměnou za státní pomoc ve výši 12 miliard USD (9 miliard EUR). TEPCO podléhá v současnosti rozsáhlým vnitřním změnám a čelí masivním nákladům v podobě náhrad škod po událostech ve Fukushimě. Restruktulizační plán společnosti dále zahrnuje půjčku dalších 12 miliard USD od japonských bank, snížení vnitřních nákladů o 41 miliard USD během deseti let, zvýšením tarifů cen elektřiny a znovuuvedení do provozu odstavených jaderných bloků v Kashiwazaki Kariwa v roce 2013.

Povolení k provozu dvou bloků japonské JE Ohi po stress testech

Místní správa v centrální prefektuře Fukui, do které patří JE Ohi, udělila souhlas provozovateli společnosti Kansai Electric Power Company (Kepco) s uvedením do provozu dvou jaderných bloků (3. a 4. RB, oba PWR, každý 1127 MW) po provedených zátěžových testech. V Japonsku se vyjadřuje k opětovnému uvedení JE do provozu jednak jaderný dozor a také místní správa prefektury. Nyní již nic nebrání tomu, aby byly tyto dva bloky uvedeny do provozu. Společnost Kepco však přesné datum zatím neuvedla. V současné době stojí všechny japonské reaktory (50 reaktorů) mimo provoz, s posledním odstaveným blokem JE Tomari-3 počátkem května 2012. Všechny JE v Japonsku se nyní podrobují „stress testům“, které mají ověřit jejich odolnost proti vnějším vlivům, podobným kterým čelila JE Fukushima-Daiichi v březnu 2011.

Pracovní skupina pro stanovení požadavků EU vyplývajících ze stress testů

Skupina evropských regulátorů Ensreg vytvořila odbornou pracovní skupinu (task force = TF), která má vytvořit konkrétní požadavky EU, vyplývající ze stress testů JE v Evropě a z následných peer reviews. Předseda Ensreg Andrej Stritar říká, že tyto požadavky se budou týkat širokého spektra otázek: od posílení nezávislosti národních jaderných dozorů až po harmonizaci praktik pro zmírnění následků havárií, havarijní připravenost vně lokalit JE a havarijní odezvu. Skupinu TF povedou p. Philippe Jamet (francouzský jaderný dozor ASN) a p. Petr Krs (vice-president, SÚJB). Další členy mají navrhnout členské země EU. Výsledky mají být zpracovány v prvním návrhu do 3. července 2012, kdy má Ensreg další jednání. Zpráva Ensreg:
www.ensreg.eu/sites/default/files/EU%20Stress%20Test%20Peer%20Review%20Final%20Report.pdf

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku