Výběr zpráv ze sítě NucNet - 21. týden 2012

Návrh nového britského energetického zákona

Návrh energetického zákona, který právě zveřejnila vláda V.B., obsahuje řadu změn na energetickém trhu. Cílem těchto změn je stanovení stabilních a předvídatelných stimulů pro společnosti, které chtějí investovat do nízkouhlíkových technologií, včetně jaderné energetiky. Pro jádro je nejdůležitější dlouhodobý kontrakt se zafixovanou výkupní cenou energie tzv. „contract for difference (CFD)“, který zajistí investorům větší jistotu v dlouhodobých a vysokých investicích. Zavedením tzv. realizační ceny elektřiny na burze u opcí (tzv. strike price) chce vláda V.B. zajistit jednak dlouhodobou návratnost investic výrobcům energií (i při nižší ceně na trhu) a současně izolovat spotřebitele elektřiny od výkyvu cen v případech, kdy tržní cena bude naopak vyšší než realizační cena. Tyto realizační ceny energií budou poprvé zveřejněny v roce 2013. Vláda V.B. říká, že zákon je navržen tak, aby podporoval vyvážené portfolio OZE, nových JE a technologie CCS (carbon capture and storage); a dále zajišťoval spravedlivou konkurenceschopnost výrobců energií. Ve V.B. se počítá s novými investicemi do nízkouhlíkové energetiky okolo 135 miliard EUR. V této souvislosti má vzniknout i nový úřad pro jadernou bezpečnost nových JE pod názvem ONR (Office for Nuclear Regulation).

Přijetí Ruska do Agentury pro jadernou energii (NEA)

Od 1. ledna 2013 se připravuje formální přijetí Ruska do Agentury pro jadernou energii (NEA) se sídlem v Paříži, která je součástí OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Jednání se účastní generální sekretář OECD p. Angel Gurría, za ruskou stranu p. Andrey Denisov - první zástupce ministra zahraničí, a vice-president Rosatomu - p. Nikolai Spasskiy. Generální ředitel NEA p. Luis Echávarri bude též přítomen. Rusko se stane již druhou zemí (po Jižní Korei, v roce 1993) z nečlenských zemí OECD, která se stane členem NEA. V současné době je členem NEA 30 zemí z Evropy, Severní Ameriky a Ásie.

Výstavba krycí konstrukce kolem 4. bloku JE Fukushima-Daiichi

Společnost TEPCO začala práce na výstavbě ocelové krycí konstrukce kolem poškozené stavby 4. bloku JE Fukushima-Daiichi. Dle zpráv z JAIF (Japan Atomic Industrial Forum) je tato konstrukce nutná před zahájením vyvážení jaderného paliva z bazénu skladování 4. bloku. Konstrukce vytvoří prostor, který se bude odvětráván přes filtrační stanici, aby se zamezilo úniku radioaktivity do ovzduší. Toto odvětrávání bude monitorováno z hlediska koncentrace radioaktivních materiálů na vstupu i na výstupu z filtrů a informace bude veřejně přístupná , včetně aktivace alarmu při překročení úrovní, na displejích na budovách v lokalitě JE. Podobná konstrukce již byla vytvořena kolem 1. reaktorového bloku. Vyřazování 1.-4. bloku JE Fukushima-Daiichi probíhá podle schváleného scénáře (roadmap) z listopadu 2011 a je rozplánováno do třech fází z nichž prvé dvě: vyvezení paliva a odstranění Ra zbytků budou trvat okolo 10 let a třetí fáze se odhaduje na dalších 40 let.

Radiační dávky ve Fukušimě jsou pod úrovní povolených hodnot pro obyvatelstvo

Radiační dávky ve Fukušimě a okolních prefekturách jsou pod úrovní mezinárodně dohodnutých hodnot pro obyvatelstvo. Předběžná zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) říká, že úrovně radiačních dávek téměř po celém Japonsku nedosáhly úrovní, kde se zvyšuje pravděpodobnost vzniku onemocnění. Ve dvou nejvíce ohrožených lokalitách Namie (okolo 10 km od JE) a Itate (okolo 40 km) dosáhly dávky maximálních úrovní 10-50 mSv v několika mimořádných případech, ale na převážné většině ostatních míst v těchto nejvíce zatížených lokalitách 0,1-10 mSv). V jediném případě došlo dle odhadu o dávku 100–200 mSv inhalací. Ve zbytku světa je spočítáno 0,01 mSv nebo mnohem méně. Referenční úroveň pro veřejnost je pro roční dávku hodnota 10 mSv, což odpovídá přibližně jednomu vyšetření na CT. Doporučení mezinárodní komise ICRP je pro profesionálního pracovníka 20 mSv nebo 50 mSv pokud průměr za 5 let nepřevýší 20 mSv. Dle japonských zákonů je v havarijních případech povolena dávka až 100 mSv (ICRP – pro extrémní případy až 250 mSv). Přírodní pozadí je v mnoha zemích na úrovni 2-4 mSv/ ročně. Zpráva počítá s údaji nashromážděnými do září 2011 a je možno ji nalézt na:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503662_eng.pdf

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku