Výběr zpráv ze sítě NucNet - 29. týden 2012

Rosenergoatom investuje do opatření ke snížení následků hypotetických havárií

Ruský Rosenergoatom investoval 65 mil. EUR do pořízení doplňujících prostředků a zařízení ke snížení potenciálních následků hypotetických nadprojektových havárií. Představitelé státní jaderně-energetické korporace Rosatom říkají, že tyto speciální opatření vyplývají z direktivy vydané ruskou vládou po zkušenostech z události na JE Fukushima-Daiichi v Japonsku v březnu 2011. Rosenergoatom vybavil všech svých 10 jaderných elektráren (33 reaktorových bloků) následujícím doplňkovým zařízením: 66 mobilních dieselgenerátorů, 35 mobilních motor-čerpadel a 80 monoblokových čerpadel. Mobilní dieselgenerátory mají sloužit jako náhradní systém pro napájení zařízení důležitých z hlediska bezpečnosti a pro napájení havarijních systémů v extrémních situacích, které překračují projektové podmínky a předpoklady. Mobilní čerpací stanice a monobloková čerpadla jsou určena pro dodání chladicí vody z rezervních zdrojů do chladicích smyček reaktorů a do bazénů skladování použitého paliva. V souladu s vládní direktivou Rosenergoatom sestavil speciální pracovní skupiny, které měly za úkol analyzovat všechny možné scénáře potenciálních nadprojektových havárií na JE V Rusku a vypracovat jejich řešení, včetně všech nápravných opatření pro zamezení jejich vlivu na populaci a na životní prostředí. Z výsledků práce těchto pracovních skupin byla sestavena zpráva, která obsahuje seznam dodatečných zařízení, kterými se mají vybavit ruské JE, aby mohly čelit i extrémním nadprojektovým událostem.

AREVA chce koupit Horizon Nuclear Power

AREVA potvrdila přípravu společné nabídky s čínskou společností China Guangdong Nuclear Power Corporation Holding Company (CGNPC) na koupi anglické firmy Horizon Nuclear Power. Firma Horizon NP byla založena v roce 2009 společnostmi E.ON a RWE jako „joint venture 50-50“ pro výstavbu nové JE v lokalitě stávající JE Wylfa. Německé společnosti se však rozhodly v březnu 2012 od projektu ustoupit a firmu prodat. Areva spolupracuje s britskou vládou, aby se projekt realizoval. CEO p. Luc Oursel předpokládá, že prodejci Horizonu zveřejní svoje rozhodnutí o výběru Arevy a že je schopen převzít celý projekt výstavby nové JE Wylfa do konce tohoto roku. Celá transakce však musí být odsouhlasena britskou vládou. O koupi firmy Horizon NP má také zájem firma Westinghouse, která předložila svůj zájem společně s jinou čínskou korporací China’s State Nuclear Power Technology Corporation.

3. reaktorový blok JE Oi v provozu

1. července 2012 byl uveden do provozu 3. reaktorový blok na JE Oi, jako první z 50 odstavených energetických reaktorů v květnu 2012 – v souvislosti s řešením události v JE Fukushima Daiichi, pro využití získaných zkušeností a implementaci nápravných opatření. Elektrárnu Oi provozuje společnost Kansai Electric Power v prefektuře Fukui. Po uvedení 3. RB JE Oi do provozu japonská vláda následně snížila hranici energetických úspor pro společnosti v oblasti Kansai (s centrem v Osace) pro letošní léto na 10 % z dříve stanoveného limitu úspor 1 5%. 3. RB v JE Oi byl v odstávce od března 2011. Společnost Kansai připravuje uvedení do provozu i 4. RB JE Oi v termínu okolo 25. července 2012.

Světová výroba elektřiny z jaderných elektráren v roce 2011 poklesla

Světová výroba elektřiny z jaderných elektráren poklesla v roce 2011 o rekordních 4,3 %. Bylo to způsobeno dvěma faktory: globální finanční krizí a následkem havárie v JE Fukushima v Japonsku, po které byla odstavena řada jaderných energetických bloků a zpomalilo se uvádění nových bloků do provozu. Výroba z jádra dosáhla v roce 2011 celosvětově hodnoty 2518 TWh (v roce 2010 to bylo 2630 TWh), což představuje 11% podíl na celkové světové výrobě elektřiny. Havárie na JE Fukushima způsobila, že některé země (Německo, Švýcarsko, Taiwan) se rozhodly odejít od využívání jaderné energetiky a jiné země přehodnocují své energetické strategie. V roce 2011 bylo uvedeno do provozu 7 nových reaktorových bloků a 19 jich bylo odstaveno. V současné době využívá jadernou energetiku 31 zemí. 5 zemí včetně Egypta, Itálie a Kuwaitu upustilo od svých plánů postavit první jadernou elektrárnu. Ve V. Británii se společnosti RWE, EON a SSE během posledních 12 měsíců rozhodly zrušit své plány na výstavbu nových jaderných bloků, podobně jako další v Japonsku a Bulharsku. Financování nových projektů je problém i pro bohaté země, jako jsou např. Spojené arabské emiráty. V současnosti se staví 59 jaderných bloků a 18 z nich má již několikaleté zpoždění. Dle MAAE je 9 z těchto bloků ve výstavbě již více než 20 let.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku