Výběr zpráv ze sítě NucNet - 30. týden 2012

Zpoždění ve výstavbě v Olkiluoto

Energetika TVO oznámila další zpoždění uvedení do provozu jaderného bloku EPR ve výstavbě Olkiluoto-3. Ve svém prohlášení uvádí, že dle vyjádření dodavatele stavby konsorcia Areva-Siemens, elektrárna nebude připravena do roku 2014 dodávat do sítě elektřinu, jak bylo původně plánováno. TVO dále říká, že Areva-Siemens staví elektrárnu za fixní cenu, tzv. „ dodávka na klíč“, a je zodpovědná za dodržení plánovaného harmonogramu. Naopak Areva-Siemens obviňuje TVO za neplnění podmínek kontraktu, což ve svém důsledku zpožďuje výstavbu. Nehledě na vzájemné spory, výstavba dále pomalu pokračuje. Původní plánovaný termín uvedení Olkiluoto-3 do provozu byl rok 2009, později byl změněn na rok 2012, následně pak na rok 2013 a dnes se zdá nereálný i rok 2014. Nezávisle na tom, v březnu 2012 společnost TVO zahájila proces nabídkového řízení pro výstavbu dalšího jaderného bloku Olkiluoto-4 s termínem uzavření podávání nabídek na počátku r. 2013.

Povolení k výstavbě jaderných bloků v Emirátech

Energetická společnost Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) obdržela od ministerstva pro životní prostředí povolení na výstavbu dvou jaderných bloků v lokalitě JE Barakah. Dle představitelů ENEC je to důležitý milník v dlouhodobém licenčním procesu výstavby nové JE v UAE. Povolení k výstavbě bylo uděleno na základě analýzy EIA a plánu environmentálního managementu, které byly předloženy již v roce 2010. Dalším krokem pro zahájení výstavby JE Barakah-1 a -2 je udělení licence pro výstavbu od federálního jaderného dozoru Federal Authority of Nuclear Regulation (FANR), o které ENEC žádal již 27 prosince 2010. Tato žádost obsahovala mj. výběr lokality, použitou technologii, kontrolu bezpečnosti a kvality a proces výstavby. V březnu 2012 dostala společnost ENEC od regulátora FANR stavební povolení na zahájení prací na lokalitě Barakah. Tendr na výstavbu 4 jaderných bloků APR-1400 vyhrála jihokorejská společnost Kepco jiř v roce 2009. Dle plánů mají být bloky uváděny do provozu v letech 2017,2018, 2019 a 2020.

Dohoda Indie a Ruska o financování výstavby JE Kudankulam

Indie a Rusko podepsaly dohodu na financování výstavby 3. a 4. reaktorového bloku VVER 1000 na JE Kudankulam v Indii. Protokol byl podepsán v Moskvě u příležitosti návštěvy ministra zahraničí Indie p. Krishna, kde se setkal se zástupcem ministerského předsedy p. Dmitry Rogozinem. Dle této dohody Rusko poskytne Indii finanční kredit ve výši 3,4 miliardy USD na výstavbu 3. a 4. RB. Tento kredit znamená 85% podíl na financování projektových prací, dodavatelů a služeb jenž poskytnou ruské společnosti při realizaci výstavby Kudankulam 3,4. Kredit má dobu splatnosti 14 let po zahájení komerční výroby elektřiny v těchto dvou blocích. Podepsaný protokol také obsahuje část o jaderném palivu, která garantuje nezávislý kredit 800 milionů USD pro financování 85 % jaderného paliva a řídících tyčí s ročním úrokem 4 %. Celkové očekávané náklady na výstavbu Kudankulam 3,4 se odhadují na 6,4 miliard USD, z čehož 3,4 miliard USD poskytne formou kreditu ruská strana. Závěrečná dohoda o výstavbě Kudankulam 3,4 je téměř hotová a dořešují se záležitosti odpovědností za případné jaderné škody. Spouštění nových bloků Kudankulam 1,2 je také poněkud zpožděno činností místních protijaderných hnutí, které organizují žaloby a protestní shromáždění.

Kontrakt na výstavbu nové JE v Bělorusku

Rusko a Bělorusko uzavřeli kontrakt ve výši 10 miliard USD na výstavbu nové JE v Bělorusku. Kontrakt byl podepsán ministerskými předsedy obou zemí pány Dmitry Medvedevem a Mikhailem Myasnikovichem. Elektrárnu má dodat ruská společnost Atomstroyexport a jedná se dva bloky VVER 1200 MW. Tímto by se zvýšila instalovaná kapacita elktráren v Bělorusku na 8000 MW. Celou výstavbu má financovat Rusko formou mezistátní půjčky. Rámcově mají být bloky uvedeny do provozu v letech 2018 a 2020. Bělorusko připravuje tento projekt již od 1980-tých let, ale byl zastaven (Černobyl). Současná opozice projekt opět kritizuje v souvislosti s událostmi ve Fukušimě. Nicméně ruská strana garantuje pokročilý a bezpečný reaktor, který je odolný proti extrémním událostem.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku