Zemřel profesor Čestmír Šimáně

Dne 26.7.2012 zemřel ve věku 93 let Prof. Ing. Čestmír Šimáně, Dr.Sc. - jeden ze zakladatelů jaderných odborů u nás.

Profesor Čestmír Šimáně zahájil svoji jadernou dráhu krátce po 2. světové válce, kdy byl vyslán na stipendium v College de France v Paříži k profesorovi Joliotovi-Curie do laboratoře jaderné chemie. Tento jeho stipendijní pobyt určil jeho celoživotní jadernou orientaci.

Po návratu domů se stal prvním odborným pracovníkem Ústavu atomové fyziky a poté se stal ředitelem Ústavu jaderné fyziky v Řeži (1955-1958). Účastnil se obou mezinárodních ženevských konferencí, kde se poprvé setkali odborníci z jaderné oblasti z celého světa. Na začátku 60. let byl prvním československým ředitelem divize MAAE ve Vídni.

V roce 1964 nastoupil jako profesor na Fakultu technické a jaderné fyziky, kde vychoval řadu mladých jaderných inženýrů pro jadernou oblast. V 70. letech byl náměstkem ředitele Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně.

Inicioval také výstavbu školního reaktoru VR-1 v Praze. Po odchodu do důchodu se vrátil do Ústavu jaderné fyziky ČSAV, kde pracoval do posledních dnů svého života v mikrotronové laboratoři.

Profesor Šimáně byl nejen špičkový odborník, výborný pedagog a organizátor, ale také velmi milý a přátelský člověk, na kterého nelze zapomenout.

Jeho zásluhy o jaderné obory u nás jsou vyjímečné a proto nám všem bude hodně chybět.

Čest jeho památce.

Zdeněk Kříž

zpět na úvodní stránku