Fukušima možná změní hodnocení jaderných havárií

Britští odborníci volají po revizi mezinárodní stupnice jaderných událostí INES. Podle nich ukázala loňská havárie v japonské Fukušimě, že téměř čtvrt století stará sedmibodová škála již dostatečně neplní svou funkci.

Důvodem pro apel britských vědců byla klasifikace fukušimské havárie nejvyšším stupněm 7, tedy stejným, jaký obdržela katastrofa v Černobylu. Podle odborníků působí toto hodnocení na laickou veřejnost matoucím dojmem a hrubě zkresluje bezpečnostní rizika japonské události. Při roztavení reaktorů ve Fukušimě v březnu 2011 ani v následujících měsících nedošlo k žádným úmrtím způsobeným přímo touto nehodou, zatímco v Černobylu zemřelo během tří měsíců po havárii 31 lidí na nemoci z ozáření. Také při porovnání celkového objemu uniklého radioaktivního materiálu srovnání Fukušimy s Černobylem pokulhává – podle hodnotících zpráv se v Japonsku jednalo zhruba o jednu desetinu černobylského objemu.

Sněmovní Komise pro vědu a technologii, jejíž členové účelnost stupnice INES zpochybňují, chce jménem britské vlády navrhnout Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE), aby stupnici INES buď přepracovala, nebo ji nahradila zcela novou škálou. Podle britských odborníků by hodnocení jaderných událostí mělo zohlednit i jejich možné důsledky pro lidskou populaci a životní prostředí, či kvantifikovat celkový objem uvolněných radioaktivních materiálů. Zvážit by se podle nich mělo to, jakým nejlepším způsobem komunikovat akutní a dlouhodobé dopady události. Současná stupnice INES je podle komise příliš technicistní a laické veřejnosti málo srozumitelná.

Mezinárodní stupnice jaderných událostí INES (International Nuclear Event Scale) slouží k hodnocení mimořádných, neplánovaných událostí spojených s jaderným provozem již od roku 1989. Skupina odborníků jmenovaných MAAE a Agenturou pro jadernou energii (NEA) při OECD stupnici vypracovala za účelem jednoduché a srozumitelné komunikace jaderných incidentů směrem k veřejnosti a k médiím.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku