JE Temelín zkracuje dobu odstávek

Každou jadernou elektrárnu třeba (podle přijatého harmonogramu) čas od času odstavit, vyjmout vyhořelé palivo a nahradit je novým, provést nezbytné kontrolní i servisní práce. Platí to samozřejmě i pro JE Temelín.

Její II. blok začal opět vyrábět elektřinu na prahu letošních prázdnin, a to po 47 dnech. Technici ukončili jeho odstávku oproti původnímu harmonogramu o čtyři dny dříve. Odstávka I. bloku započala uprostřed prázdnin.

„Máme za sebou nejkratší odstávku v historii. Udělali jsme tak první krok pro splnění ročního výrobního plánu, kdy chceme poprvé vyrobit 15 mld. kWh elektřiny. To představuje přibližně pětinu české spotřeby,“ uvedl Miloš Štěpanovský, ředitel JE Temelín.

Důležitou roli pro citované zkrácení odstávky o dny sehrála její detailní příprava. „Dokázali jsme si pojmenovat klíčové body a dobře se na ně připravit. Výborně jsme zvládli vyvezení a zavezení paliva. Zúročili jsme zkušenosti z minulých let při manipulacích s kontejnery s použitým palivem a se záměnou lineárních krokových pohonů. V nejaderné části dobře proběhla kontrola turbíny a její zpětná montáž. Před připojením bloku k síti tak stačila pouze jedna vyvažovací jízda,“ vysvětlil hlavní důvody zkrácení plánované délky odstávky Miloš Štěpanovský.

Během odstávky se v reaktoru vyměnilo 42 palivových souborů, tedy čtvrtina z celkového počtu 163 souborů. Celkem 38 použitých palivových souborů bylo ve dvou kontejnerech vyvezeno z bazénu vedle reaktoru do skladu použitého paliva. Zde kontejnery zaplnily 6. a 7. skladovací pozici z celkových 152.

Došlo také k výměně lineárních krokových pohonů z důvodu končící projektové životnosti. LKP zabezpečují pohyb a polohu regulačních orgánů (klastrů) na základě povelů z řídicího systému. Polohou klastrů je určen výkon reaktoru. Při povelu na pád regulačních orgánů z ochranného systému dochází k tzv. rychlému odstavení reaktoru. Klastry padají volným pádem do aktivní zóny reaktoru a během několika sekund dojde k zastavení štěpné reakce. Nově se nyní využily pohony s životností 40 let. Po loňské modernizaci na prvním bloku tak s novými pohony pracují už oba bloky.

V nejaderné části proběhly kontroly všech tří nízkotlakých dílů turbíny.

Harmonogram odstávky zahrnoval celkem 10 000 činností a na jejich realizaci se podílelo více než 600 pracovníků z 50 dodavatelských firem a téměř 400 pracovníků ČEZ.

I. blok přerušil výrobu elektřiny z důvodu výměny paliva na konci července. Odstávka se plánuje na 50 dní a během ní se vymění čtvrtina paliva. Již v půli července byl převeden do provozu na tzv. výkonovém efektu. Výkon reaktoru pozvolna klesl na úroveň cca 90 %. V návaznosti na výkon reaktoru poklesl rovněž výkon turbogenerátoru.

Přechod na výkonový efekt znamená, že palivo se v průběhu kampaně využilo optimálně. Je to signál dobrého provozu bloku v období od jedné odstávky pro výměnu paliva ke druhé. Při nižším výkonu reaktoru lze dodatečně získat energii z některých použitých palivových souborů, a tím je využít co nejefektivněji.

Od začátku roku vyrobily oba bloky JE Temelín 7,5 mld. kWh proudu.

Zdroj: Technický týdeník

zpět na úvodní stránku