Výběr zpráv ze sítě NucNet - 36. týden 2012

Dohoda o spolupráci při výstavbě první JE v Polsku

Čtyři významné státní podniky v Polsku podepsaly 5.9.2012 dohodu o spolupráci při výstavbě první jaderné elektrárny v zemi o výkonu 6000 MW. Jedná se o společnosti: Copper miner KGHM Polska Miedz, energetika Tauron Polska Energia a Enea ( které získají podíl na nové JE za zvláštních podmínek) a čtvrtá PGE EJ 1 Sp Zoo (součást energetiky PGE = Polska Grupa Energetyczna), která je zodpovědná za výstavbu a budoucí provoz nové jaderné elektrárny. Dohoda má zatím obecný charakter a umožní čtyřem společnostem ustavit pracovní skupiny pro zahájení realizace projektu. Otázky financování budou řešeny později. PGE bude fungovat jako vedoucí procesu přípravy a realizace. PGE má připraveny tři potenciální lokality – všechny na břehu Baltského moře, kde se uvažuje s výstavbou první polské JE: Choczewo, Gaski a Zarnowiec. Polský ministerský předseda p. Donald Tusk řekl, že Polsko má v plánu uvést první blok JE do provozu do roku 2020 a druhý blok během dalších pěti let, tak aby do roku 2030 vyráběli z jádra 15 % elektřiny. V současnosti vyrábí Polsko 90 % elektřiny z uhlí. Polsko vede jednání o pomoci s výstavbou JE s několika zeměmi: Francií, USA, Kanadou, Jižní Koreou a Japonskem. PGE má dohody s GE-Hitachi, Westinghouse a Areva. Rozhodnutí o vybraném projektu má padnout v r. 2013.

První blok JE Bushehr v Iránu na 100 %

Dle oznámení ASE (AtomStroyExport) 30.08.2012, v 18:47 hod, dosáhl první blok JE Bushehr v Iránu 100% výkonu. Tento blok byl poprvé připojen k síti cca před rokem (4.9.2011). Jedná se o poslední fázi spouštění, ve které se bude zařízení testovat na plných parametrech. Výstavbu JE Bushehr začal původně německý Siemens KWU a provedl téměř dokončení budovy 1. bloku a 50 % 2. bloku. V roce 1979 však Siemens od výstavby odstoupil. Během války Iránu a Iráku (1984-1988) byly obě stavby poškozeny bombardováním z letadel. V roce 1994 se však dohodlo Rusko a Irán o dokončení této JE s technologií VVER-1000, s využitím již provedených staveb a dokončené infrastruktury. Toto řešení vyžadovalo provedení mnoha změn na technologii a stavbách, včetně výroby nových komponentů. Šéf výstavby p. Igor Mezenin říká, že Busher je unikátní projekt, který integruje ruskou technologii s 12000 t německého zařízení, které již bylo instalováno. Konstruktéři odvedli obrovský kus práce, vymysleli řadu originálních řešení a technologického know-how.

Roční zpráva MAAE

MAAE vydala koncem srpna 2012 Roční zprávu za r. 2011, která vyzdvihuje odpovědnosti provozovatelů, regulátorů a členských států při zajišťování jaderné bezpečnosti. Speciální část se věnuje události v JE Fukushima v březnu 2011, která opět posunula oblast JB na popředí světového zájmu. Zpráva také uvádí, že se budou měnit a doplňovat některé metody určování odolnosti JZ proti zemětřesení, hodnocení rizik a jak mohou vlny tsunami ovlivnit pobřežní ochranné stavby.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku