Jednání zástupců AESJ a ČNS

Dne 27.8.2012 navštívil ÚJV Řež Dr. Jinichi Nakamura. A protože je aktivním členem také Japonské společnosti pro jadernou energii (Atomic Energy Society of Japan), kontaktoval zástupce ČNS z ÚJV se zájmem diskuze na téma spolupráce našich společností. Je skutečností, že ačkoliv první smlouva o spolupráci byla uzavřena již před mnoha lety, a její obnovení bylo podepsáno současnými předsedy obou společností v letošním roce, nebyla spolupráce nijak aktivní a to ani po událostech na JE Fukushima Dai-ichi, ačkoliv japonská strana byla kontaktována se žádostí o aktuální zprávy, jež však nepřicházely. O to větší radost vnímáme ze zájmu japonské strany vzájemnou spolupráci intenzifikovat. Dr. Nakamura přijel s návrhem tří bodů spolupráce, které byly prodiskutovány.

Nejdříve se však obě strany vzájemně informovaly o činnostech jejich společností, struktuře a pořádaných zasedáních či konferencích.

Prvním návrhem prezentovaným zástupcem AESJ bylo umožnění publikování informací o aktivitách protistrany ve svém periodiku alespoň jednou za rok. K tomuto bodu bylo dosaženo dohody o vzájemném informování formou souhrnných zpráv o činnostech společností a novinek v našich zemích v rozsahu dvou až šesti stran.

Druhý návrh hovořil o umožnění účasti zástupců druhé strany na vědeckých a výzkumných zasedáních organizovaných protistranou a umožnění prezentace o činnosti společnosti. K tomuto bodu bylo dosaženo dohody o pravidelném informování o zasedáních či konferencích pořádaných jednotlivými společnostmi. A to informování v dostatečném předstihu, aby se zástupci protistrany mohli přihlásit a účastnit se. Zde je pole spolupráce samozřejmě poměrně zúžené vzhledem k jazykové bariéře, neboť většina pracovních zasedání bývá organizována v mateřském jazyce, a tak se jedná především o organizované mezinárodní konference, jakou je na straně ČNS např. pravidelná konference VVER. K tomuto bodu byla odsouhlasena i vzájemná pomoc při organizování účasti zástupce protistrany v rozsahu definovaném ve Smlouvě o spolupráci mezi AESJ a ČNS.

Třetím bodem návrhu japonské strany bylo organizování zasedání výzkumných pracovníků s cílem podpory vzájemné spolupráce ve výzkumu. K tomuto bodu zatím nebyl nalezen aktuálně možný způsob, forma a obsah zahájení činnosti, ale bod nebyl ani zamítnut. Jako hlavní dosud nevyjasněné podmínky pro úspěšný rozjezd této formy spolupráce jsou výzkumné oblasti možných zasedání a také způsob financování. Obě strany se shodly, že pro naplnění toto bodu budou hledat možnosti zahájení spolupráce.

Zasedání proběhlo opravdu v přátelské atmosféře, která se rozvinula i během společné večeře, kam byl Dr. Nakamura pozván zástupcem pro něj potenciálně spolupracujícího institutu CV Řež.

Jiří Duspiva

zpět na úvodní stránku