Správa úložišť plánuje do roku 2018 provést geologické průzkumy

Správa úložišť radioaktivních odpadů plánuje v letech 2013 až 2017 uskutečnit geologické průzkumy alespoň na čtyřech lokalitách z nynějších sedmi vytipovaných. Po průzkumech by měla dle harmonogramu následovat celospolečenská debata nad výsledky, z níž vzejdou dvě kandidátní lokality. Ve výběru kandidátních lokalit bude velkou roli hrát souhlas obcí.

V roce 2018 čeká podle harmonogramu Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) českou společnost rozsáhlá debata nad výsledky geologických průzkumů. Tou dobou by měly být k dispozici vypracované předběžné studie na umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, včetně předběžných bezpečnostních studií. V současném harmonogramu počítá SÚRAO s tím, že bude s obcemi vyjednávat o podmínkách jejich souhlasu s úložištěm. Vládě pak chce předložit ke schválení dvě kandidátní lokality, v nichž bude mít myšlenka úložiště podporu místních obyvatel. Souhlas dotčených obcí chce SÚRAO zahrnout i do legislativy.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku