Výběr zpráv ze sítě NucNet - 40. týden 2012

Nová dohoda mezi MAAE a WANO

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE/IAEA) podepsala s organizací provozovatelů JE (WANO) novou dohodu (Memorandum of Understanding, MOU), která představuje vyšší stupeň vzájemné spolupráce mezi oběma organizacemi. Tento nový stav vyplývá z opatření, která provádí tyto organizace po událostech v Japonsku na JE Fukushima-Daiichi. Nová dohoda umožní použít více koordinovaný přístup při aplikaci mezinárodních programů a při výměně provozních zkušeností. Společným cílem je zabránění vzniku událostí a zmírnění případných následků v případě, že by k nim přece jen došlo. MAAE a WANO budou koordinovat načasování kontrolních misí OSART a Peer Review, a dále pracovních jednání pro přípravu nejdůležitějších společných akcí na zvýšení bezpečnosti JE. S tím souvisí i vzájemná účast expertů na akcích druhé organizace. Další společnou oblastí má být program provozních ukazatelů a program sdílení informací v případě závažných událostí, včetně výměny dokumentů. Oba vrcholní manažeři – předseda WANO p.Laurent Stricker a generální ředitel Yukiya Amano řekli, že tato nova spolupráce je v zájmu a na přání členů obou organizací a je v souladu se závazky, které byly přijaty po Fukushimě.

Japonské jaderné plány

Japonská vláda oznámila minulý týden - následující den po svém prohlášení, že do 30 let odstoupí od využívání jaderné energetiky, že plánuje postavit v dohledné době tři nové jaderné bloky, dva v severní (Aomori) a jeden v jižní části Japonska (Shimane). Pan Yukio Edano, ministr obchodu a průmyslu řekl, že neplánují zrušit povolení výstavby, které již vydali, ale že rozhodnutí bude záležet na nově vytvořeném jaderném dozoru. Japonská vláda představila novou energetickou politiku, ve které se sice uvažuje s postupným ústupem od jaderné energetiky (do roku 2040), rozvojem obnovitelných zdrojů, úsporami energie a využívání vodních a plynových elektráren, včetně bioplynu – ale JE vyloženě nezakazují (tak jak v Německu, pozn. překl.). Vláda reaguje na změnu veřejného mínění proti jaderné energetice, ale současně si nechává otevřená zadní vrátka pro takové projekty, které budou mít podporu veřejnosti a budou v souladu s udržitelným rozvojem. V současné době jsou v provozu pouze dva reaktorové bloky z 50. Ostatní zůstávají odstavené z důvodů implementace opatření po Fukushimě.

Zahájení komerčního provozu 4. bloku JE Kalininská

Rusko oznámilo, že 25.9.2012 proběhlo oficiální zahájení komerčního provozu 4. bloku JE Kalininská (200 km severozápadně od Moskvy). V současné době Rusko provozuje 33 energetických reaktorů. P. Sergei Kiriyenko, generální ředitel Rosatomu, řekl, že blok byl dokončen včas dle plánovaného hmg. a byl o 240 mil. USD levnější, než plánovaných 2,4 miliardy USD.

Nová kancelář WANO v Hong-Kongu

Světová organizace provozovatelů WANO otevřela v Hong-Kongu svoji novou kancelář. Bude se zabývat organizací předprovozních WANO Peer Review, které mají být provedeny na všech spouštěných jaderných blocích před dosažením jejich první kritičnosti. Kancelář povede Jean-Marie Baggio, který zde vytváří tým profesionálů , sestavený z expertů všech čtyř center WANO.

Hodnocení dalšího rozvoje jaderné energetiky

MAAE ve Vídni vydala poslední hodnocení dalšího rozvoje jaderné energetiky v příštích 20 letech a došla k závěru, že dojde v každém případě k růstu v rozsahu 25-100 %, dle různých scénářů. K růstu dochází nehledě na situaci po Fukushimě v březnu 2011. Nejméně příznivý scénář ukazuje na růst z dnešních 370 GWe v jádře na 456 GWe v roce 2030, což je o 9 % menší hodnota než se plánovalo vloni. Tato čísla byly zveřejněny 17.-21. září 2012 u příležitosti konference o bezpečnosti ve Vídni.
www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/IAEA-RDS-1-32_web.pdf

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku