Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom)

Jakub Handrlica
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2012, 192 s.

Publikace je vůbec první českou monografií, věnující se komplexně Evropskému společenství pro atomovou energii. Je výstupem projektu Grantové agentury České republiky „Jaderná renesance a nové atomové právo v České republice“ a reaguje nejenom na členství České republiky v tomto mezinárodním společenství, ale také na 55. výročí jeho založení. V jednotlivých kapitolách se věnuje zejména následujícím problémům:

- historickým konsekvencím zřízení Euratomu v r. 1958, jeho vztahu jiným mezinárodním organizacím v oblasti mírového využívání jaderné energie (MAAE, OECD, CERN, ICPR atd.),

- institucionální struktuře Euratomu (pravomoci Evr. Parlamentu, Komise, Rady, Střediska jaderného výzkumu, Agentury pro zásobování, Vědeckotechnického výboru atd.),

- právnímu systému (zmocnění k vydávání právně závazných nařízení a směrnic, dále nezávazných doporučení, programů atd.),

- jednotlivým oblastem politik Euratomu a jejich vývoji během uplynulých 55 let (podpora výzkumu, šíření informací, ochrana zdraví, investice, společné podniky, zásobování, systém záruk, výlučné vlastnictví, společný trh, vnější vztahy).

Publikace se dále věnuje právním aspektům témat, které jsou v současné době v jaderné oblasti pravidelně předmětem diskuze: zejména otázce pravomoci Euratomu v oblasti bezpečnosti energetických jaderných zařízení, otázce vztahů „nových“ členských států s Ruskou federací v oblasti dodávek jaderného paliva atd.

Publikaci je možné získat buď od autora (Email:
jakub.handrlica@prf.cuni.cz), nebo ve vydavatelství PF UK (Email: jandovab@prf.cuni.cz).

Jakub Handrlica

zpět na úvodní stránku