Ke dvacátým narozeninám dostala firma Stevenson & Associates nový název

Letošní rok byl pro firmu Stevenson and Associates Kancelář v České republice a. s. plný změn. Své dvacetileté působení v oboru seizmického hodnocení a kvalifikace zařízení pro jadernou energetiku korunovala změnou obchodní firmy (názvu) na Rizzo Associates Czech, a. s.

Členem skupiny Paul C. Rizzo se společnost stala již v roce 2000. Změna názvu a loga byla tak jen formálním krokem stvrzujícím 12 leté manželství s americkou inženýrskou společností Paul C. Rizzo Associates, Inc. se sídlem v Pittsburghu ve státě Pennsylvania. Společnost Rizzo je významným hráčem v oboru stavebního inženýrství, která se podílí na projektech přehrad, vodních, jaderných a klasických elektráren a důlních děl. Osobitou činností je pak poradenství v oblasti vlivu staveb na životní prostředí a seizmické studie.

Změna názvu proběhla 1. října, takže své dvacáté narozeniny jsme slavili již pod novou hlavičkou. Oslava narozenin proběhla v rámci galavečera v Západočeském muzeu v Plzni, který se uskutečnil 26. října 2012. Akce se zúčastnili zástupci významných zákazníků a obchodních partnerů firmy, kterým tímto děkujeme za dosavadní spolupráci a přízeň. Přítomnost našich hostů byla pro nás významným dárkem k narozeninám a velkou poctou. Pro mnohé zástupce zákazníků byla tato událost jedinečnou příležitostí pro neformální setkání s našimi konzultanty a tématy konverzace se kromě seizmicity a aktuálních projektů stávaly také technické a filosofické otázky obecnějšího charakteru.

Netradičním dárkem k narozeninám se ovšem pro společnost stala nominace jejích 2 představitelů na prestižní cenu Leonarda da Vinciho. Cena Asociace strojních inženýrů je každoročně udílena při zvláštních příležitostech významným osobnostem českého průmyslu, které se podílely na rozvoji strojírenství. Letos byli tímto vyznamenáním poctěni zakladatel firmy Stevenson and Associates Kancelář v České republice a. s. pan Ing. Rudolf Masopust CSc. a předseda představenstva společnosti Rizzo Associates Czech, a.s. – pan Ing. Marek Tengler. Za pana Ing. Rudolfa Masopusta CSc., který cenu Leonarda da Vinciho obdržel in memoriam, převzala cenu jeho dcera – paní Veronika Hanšová, rozená Masopustová, která jménem svým a své rodiny poděkovala za uznání.

Kromě oslavenců pak Asociace strojních inženýrů udělila ceny také dvěma významným hostům galavečera a dlouholetým obchodním partnerům firmy - pánům Ing. Jaromíru Svobodovi a Ing. Lubomíru Junkovi, kteří se tak zařadili do seznamu laureátů ceny Leonarda da Vinciho a osobností, které se zasloužili o rozvoj inženýrské činnosti v České republice.

Slavnostního předání během galavečera se za Asociaci strojních inženýrů České republiky zhostil pan Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc.

Slavnostní atmosféru večera navodila dvě komorní tělesa Plzeňské filharmonie – Smyčcový kvartet a Gilli Romani. Význam setkání podtrhly projevy pánů Paula C. Rizza - prezidenta společnosti Paul C. Rizzo Associates a Marka Tenglera – hlavního představitele Rizzo Associates Czech, a. s., ve kterých se ohlédli za 20letým působením firmy. Poděkovali přítomným zákazníkům, partnerům a zaměstnancům za úspěšnou spolupráci.Oba pánové vyzdvihli odkaz zakladatelů firmy a týmu spolupracovníků, kteří se podíleli nejen na založení firmy, ale především na rozvoji jejích aktivit.

Zvláštní místo mezi hosty akce měli zahraniční hosté, jmenovitě pánové Paul C. Rizzo a John D. Stevenson (zakladatel Stevenson and Associates se sídlem v Clevelandu - USA), pan Ovidiu Coman – zakladatel dnes již neexistující Stevenson and Associates Romania, který momentálně působí v IAEA se sídlem ve Vídni. Ruskou pobočku Stevenson and Associates reprezentoval pan Alexej Berkovski a českou kancelář, založenou v roce 1992 panem Rudolfem Masopustem reprezentovali všichni její současní zaměstnanci v roli oslavenců a hostitelů zároveň.

Rizzo Associates Czech, a. s. úspěšně navazuje na tradice svých zakladatelů a jejich společníků. Za dobu své působnosti si našla své pevné místo na středoevropském trhu v oblasti jaderné bezpečnosti a významně se podílí na tvorbě standardů a metodik kvalifikace zařízení. Svým zákazníkům poskytuje konzultační a inženýrské služby navázané na praxi úřadů jaderného dozoru a dalších institucí, které mají bezpečnost jaderné energetiky jako své hlavní poslání.

Dvacet let v životě rozvíjející se firmy a jejích zaměstnanců je pomyslný milník. V našem případě změna znamená začátek nové etapy, kterou máme na čem postavit.

Marcela Havlová

zpět na úvodní stránku