Výběr zpráv ze sítě NucNet - 45. týden 2012

Jaderné elektrárny v USA prokázaly svoji odolnost během uragánu Sandy

Americký jaderně-energetický institute (NEI) analyzoval situaci a říká, že všech 34 jaderných energetických bloků, které byly vystaveny působení extrémních přírodních podmínek během uragánu Sandy, provozovalo a reagovalo dobře a bezpečně. 24 z nich pokračovalo v provozu a dodávalo do site potřebnou energii, 7 bloků bylo právě v odstávce pro výměnu paliva a revize zařízení; a 3 bloky odstavily v souladu s projektovými požadavky, když bouře vytvořila nepřípustné podmínky provozu. Jaderný dozor NRC potvrdil, že tři RB: Indian Point-3, Salem-1 a Nine Mile Point-1havarijně odstavily, ale veškeré bezpečnostní systémy působily dle projektu. Další tři JE: Millstone, Vermont Yankee a Limerick snížily preventivně výkon, aby zajistily bezpečný provoz. JE Oyster Creek v New Jersey (t.č. v odstávce pro výměnu paliva) vyhlásila “pohotovost” (2.nejnižší stupeň ze stupnice 4) z důvodu vyšší úrovně hladiny na vstupu chladicí vody do elektrárny. Při rozpadu elektrické sítě byla JE Oyster Creek bezpečně napájena ze záložních DG (s dalšími v reservě) se zásobami paliva na více než 14 denní provoz. President and CEO NEI pan Marvin Fertel řekl, že uragán Sandy prakticky prověřil odolnost amerických JE proti extrémním podmínkám a řekl, že se vyplatilo pečlivé plánování a komplexní implementace opatření. JE jsou dobře připraveny na potenciální záplavy a extrémní vítr, a počítá se s odolností, která hodně převyšuje historicky zaznamenané nejvyšší hodnoty. Všechny JE mají navíc množství náhradních mobilních dieselgenerátorových stanic, které jsou zkoušeny a připraveny dodávat napájení při výpadcích standardního napájení.

Ukončení provozu JE Santa Maria de Garona

Společnost Nuclenor se rozhodla již dále neprodlužovat životnost a ukončit provoz JE Santa Maria de Garona (1x BWR, 446 MWe, r. 1971) během příštích sedmi měsíců. Toto sdělení předal Nuclenor oficiálně jadernému dozoru CSN. Přestože ministerstvo Energetiky vydalo v létě 2012 souhlas s možností prodloužení životnosti JE Garoňa až do roku 2019, tak vedení společnosti rozhodlo provoz ukončit. Důvodem k tomu je ekonomická nejistota ohledně JE ve Španělsku, které připravuje energetickou reformu s plošným nárustem daní o 6 % pro všechny energetické zdroje a dvě nové daně pro jaderné zdroje.

Smlouva o spolupráci Kanady a Indie

Vlády obou zemí Kanady a Indie se dohodly a uzavřely smlouvu o úzké spolupráci v jaderné energetice a podílu na rozvoji indické energetiky. Tato dohoda umožní kanadským firmám se účastnit na rozvoji a výstavbě nových JE v Indii. Tento trh se dramaticky rozvíjí a očekávají se zde velké zisky, nárůst nových požadavků a rozvoj kvalifikované pracovní síly doma v Kanadě a nové zakázky pro místní dodavatele. V březnu 2012 indická vláda zveřejnila svůj záměr zvýšit podíl jaderné energetiky ze současných 4400 MWe na 60 000 MWe do roku 2032.

Nový předseda WANO

Řídící rada WANO zvolila dne 31. října 2012 nového předsedu - p. Jacquese Regaldo, bývalého vice-presidenta společnosti EdF Group pro Provoz a inženýring. Nový předseda bude prosazovat rozhodnutí přijaté na BGM 2011 v Shenzhenu v Číně, zejména opatření, která byla doporučena "Post-Fukushimskou komisí“ a změny v procesu mezinárodních peer review. Nová strategie WANO vůči událostem se též mění z původní „prevence“ na „prevenci a zmírňování následků“. Dále bude navazovat na aktuální dohodu mezi WANO a IAEA ze září 2012, která zahrnuje daleko větší výměnu informací, včetně provozních a výkonnostních ukazatelů, expertů v misích OSART a Peer Reviews a společnou organizaci technických jednání a seminářů.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku