Výběr zpráv ze sítě NucNet - 48. týden 2012

Licence pro výstavbu nové JE v lokalitě Hinkley Point

Jaderný dozor V. Británie udělil licenci společnosti NNB GenCo (součást EDF Energy) pro výstavbu nové jaderné elektrárny v lokalitě Hinkley Point, v jihozápadní Anglii. Je to po 25 letech první povolení k nové výstavbě JE. EDF Energy říká, že to je jen část legislativních povinností, které musí splnit a že další je ještě čekají, aby mohli učinit finální investiční rozhodnutí o zahájení výstavby JE Hinkley Point C. Této licenci předcházela dohoda a souhlas místních orgánů a hodnocení jaderným dozorem projektových požadavků na nový jaderný reactor. Výstavba nové JE má nesmírný ekonomický přínos, přináší také množství pracovních příležitostí a kvalifikačních znalostí jak lokálně, tak i v celé Anglii. Jaderný dozor posuzoval žádost tři roky a odpracoval při tom ekvivalentně okolo 6000 člověk-dnů.

Hitachi koupil od RWE a EoN společnost Horizon nuclear project

Japonský koncern Hitachi koupil od RWE a EoN společnost Horizon nuclear project (za 864 mil. EUR), která připravuje v Anglii výstavbu nových jaderných bloků ve dvou lokalitých Wylfa a Oldbury. Koncern Hitachi je jedním z největších a nejúspěšnějších světových dodavatelů jaderné technologie. V minulosti postavil 20 jaderných reaktorových bloků v plánovaném čase a s dodržením plánovaného rozpočtu. Hitachi nyní vlastní JE Wylfa a JE Oldbury a na každě lokalitě se chystá postavit 2-3 bloky 1300 MW typu ABWR (pokročilý varný raktor). Tento typ reaktoru bude ovšem vyžadovat schválení jaderným dozorem V.B. Na druhé straně ABWR je jediný typ reactoru 3. generace, který je již v komerčním provozu a má udělené licence v několika zemích, včetně USA. Hitachi se chystá spolupracovat s britskými inženýrskými organizacemi Babcock International a Rolls-Royce na výstavbě nových bloků ABWR a plánuje první ze série bloků uvést do provozu po roce 2020.

Na Černobylské JE byla dokončena výstavba první části nové bezpečnostní obálky

Na Černobylské JE byla dokončena výstavba obří konstrukce, první části výstavby tzv. Nové bezpečnostní obálky (kontejnmentu), která kompletně překrývá stávající sarkofág nad poškozeným 4. blokem. Výstavba je financována Evropskou bankou pro rekonstrukce a rozvoj a stojí okolo 1 miliardy EUR. Nový bezpečný kontejnment má být dokončen v roce 2015. Po dokončení má mít stavba rozpětí 257 m, šířku 164 m, výšku 110 m a hmotnost 29000 t. Nová obálka má zásadním způsobem snížit riziko dalšího úniku radioactivity a poskytnout zařízení a stavební konstrukci pro dlouhodobý proces rozebrání poškozeného jaderného bloku.

Georgia Power začíná připravovat operátory pro nové reaktory v lokalitě Vogtle

Společnost Georgia Power začíná připravovat nové operátory pro provoz dvou nových reaktorových bloků v lokalitě JE Vogtle (Vogtle-3 a Vogtle -4). Během příštích 18 měsíců se zde na dvou nových trenažérech reaktoru AP 1000 připravovat cca 100 nových operátorů. Trenažéry budou v provozu 16 hodin denně. Nové jaderné bloky (Vogtle-3 a Vogtle -4) budou prvními bloky typu Westinghouse AP 1000, které se mají stavět v USA po dlouhé době (PWR, 1100 MW). Tento typ reaktoru dostal povolení od jaderného dozoru v prosinci 2011. Tak jak se blíží oficiální zahájení výstavby, společnost Georgia Power říká, že bude potřebovat již připravené operátory pro období neaktivních operací při výstavbě a před prvním zavážením paliva do reaktoru. Nové bloky mohou být dle plánů uvedeny do provozu v letech 2016 a 2017.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku