Cvičení ZONA 2013 v JE Dukovany

V úterý 26. března začalo na Jaderné elektrárně Dukovany plánované cvičení ZÓNA 2013. Simulovaná radiační havárie bude probíhat od 26. - 28. 3. 2013 a procvičí ochranná opatření a součinnost jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

V 5:30 proběhla aktivace směny Pohotovostní organizace havarijní odezvy po simulované sérii poruch na sobě nezávisle vyvolaných, mimo jiné, extrémními klimatickými podmínkami.

V 6:30 začala simulovaná událost na trenažéru standardně obsazeném obsluhou BD a bezpečnostním inženýrem

V 7:00, SI klasifikoval mimořádnou událost 2. Stupně (MU2) - toto byl start cvičení ZONA 2013 - pro zapojení ostatních složek účastnících se na celorepublikovém cvičení.

Od 8:00 do 11:00 mělo cvičení v areálu EDU následující postup:

- řešení události organizací havarijní odezvy

- aktivace všech sedmi krytů a 2 shromaždišť

- varování personálu v EDU (houkání sirén v areálu EDU)

- cvičné ukrytí personálu v EDU ještě v předúnikové fázi

- evakuace personálu z vybraných krytů, které určil vel. HŠ

- zásah HZSp EDU na obhlídku střechy

- zásah HZSp EDU - dálková doprava vody pro zajištění havarijního doplňování vody do parogenerátorů

- sestavení zásahového týmu dobrovolníků pro manipulaci na technologii

- zásah dobrovolníků na technologii

V průběhu prvního dne cvičení se zapojilo cca 800 zaměstnanců z JE Dukovany. V dalších dnech se v terénu okolí elektrárny budou pohybovat cvičné mobilní radiační monitorovací skupiny ČEZ a létat cvičný monitorovací vrtulník. Je možné, že dojde k dočasným cvičným uzávěrám některých malých úseků silnic.

Celé celostátní cvičení ZONA 2013 bude ukončeno ve čtvrtek 28.3.2013 v 12:00.

Pravděpodobnost havárie v Jaderné elektrárně Dukovany, při níž by unikly radioaktivní látky do životního prostředí, je existujícími bezpečnostními systémy a bezpečným způsobem provozování a kontrol minimalizovaná. Přesto se podle zákona musí součinnostní cvičení pravidelně opakovat. Sama JE Dukovany cvičí ukrytí personálu jedenkrát ročně.

Zdroj: ČEZ

zpět na úvodní stránku