Kam teče proud ze severoněmeckých větrníků?

Německá energetická revoluce vykazuje už po prvním roce dobré výsledky. Zatím se nevyplnily obav, že se u našich západních sousedů nebude po odstavení téměř poloviny jaderných bloků dostávat elektřiny. Z Německa dokonce teče do sousedních zemí více proudu, než kolik přitéká. Rozdíl byl loni ještě větší než v roce 2010, posledním, kdy ještě běžely všechny německé reaktory.

Celkem 31 tisíc větrných megawattů provozovaných nyní v celém Německu vyrobí i přes průměrnou využitelnost necelých dvacet procent za rok více než 50 terawatthodin. Je to sice sotva desetina veškeré německé elektřiny, nicméně díky absolutní přednosti v sítích a kumulování dodávek kvůli přírodním vlivům do špiček působí problém: Kam s ní?

Evropské sdružení přenosových sítí (ENTSO-E) eviduje v Německu mezi rokem 2010 a 2012 výrazný vzestup fyzikálních vývozů a jen malý růst dovozů. Důsledkem je zvýšení kladného salda o třetinu na 23 TWh.

Tři terawatthodiny z toho připadají na Česko: Mírné snížení německých exportů doplnilo razantní zvýšení dosud jen zanedbatelných toků z Německa. Čistými dodavateli elektřiny do Německa zůstává ještě Francie a nově se jimi staly Dánsko a Švédsko.

Na druhém konci přehledu figurují Rakousko a Nizozemsko, které si jen vyměnily pořadí. K Nizozemcům putovalo loni téměř třikrát víc proudu než v roce 2010, plná třetina všech německých fyzikálních exportů.

V Německu stále ještě neexistuje velkokapacitní spojení mezi větrnými zdroji na severu a průmyslovými oblastmi na jihu. Větrná elektřina si proto hledá cestu jinam, k nejbližším sousedům: Do Nizozemska, Polska a Česka. Situace se podle všeho bude dále zhoršovat – v posledním desetiletí přibývalo každoročně v průměru 2,4 tisíce větrných megawattů, uvádí zpráva Německého sdružení pro větrnou energetiku.

Zda se jí třeba Česko „ubrání“ výstavbou fázových transformátorů plánovanou nejdříve na rok 2016, je otázkou a operátory tuzemských přenosových sítí čekají zřejmě mnohé horké chvíle. Překvapivě jednoduchý recepty naznačují údaje ENTSO-E o přenosech elektřiny mezi Německem a Francií. Tamní „tvrdá“ síť staví ze 75 procent na jaderných elektrárnách: Němci sice snížili celkový dovoz o dvě terawatthodiny na 12,5 TWh, avšak celkový německý export se prakticky nezměnil.

Zdroj: JLM

zpět na úvodní stránku