Jaderné regiony ČR

V pondělí 8. dubna byla slavnostně zahájena činnost Jaderné regiony Česká republika společně s otevřením kanceláře sdružení právnických osob Energetické Třebíčsko.

Za účasti Miloše Vystrčila, senátora PS ČR, poslance Evropského parlamentu Ivo Strejčka, starostů z okolních obcí, zástupců SÚRAO, ČEZ - Jaderné elektrárny Dukovany a dalších představitelů regionu byla představena činnost a aktivity kanceláře Jaderné regiony Česká republika a sdružení Energetické Třebíčsko.

Impulsem pro zřízení aktivity byly události po Fukušimě, a také bouřlivá projednávání o budoucnosti jádra na půdě Evropské unie. Česká veřejnost byla zastupována různými protijadernými aktivisty na místo legitimních zástupců veřejnosti.

Ekoregion 5, Energoregion 2020, obce z regionu Bystřicko, Energetické Třebíčsko a Jaderná elektrárna Dukovany se dohodli na společném zastupování. Zástupcem byl zvolen Vítězslav Jonáš, bývalý starosta Dukovan a senátor za Třebíčsko, který bude s mandátem občanů jaderného regionu Dukovany a Bystřicko vystupovat v České republice i na půdě Evropské unie při jednání, které se týkají občanů a regionů v jaderných lokalitách České republiky. Zastupování a podpora je v současné době řešena také s regionem Temelínska.

Zázemí, kancelář v Třebíči na Hrotovické ulici, poskytlo pro tuto činnost sdružení Energetické Třebíčsko, jehož snahou je rozvoj energetického odvětví a podnikatelského prostředí v regionu. "Nejbližšími úkoly bude zajistit socio-ekonomickou studii dopadu případného odstavení jaderné elektrárny na region a definitivní zakotvení výstavby pátého boku ve Státní energetické koncepci České republiky a prosazení harmonogramu přípravy výstavby bloku," uzavírá Vítězslav Jonáš.

Zdroj: ČEZ

zpět na úvodní stránku