Nové složení výboru České nukleární společnosti

Na konferenci České nukleární společnosti (ČNS), která se konala 27. června tohoto roku v Praze na Novotného lávce, byl zvolen nový výbor ČNS. Ten na svém prvním zasedání 28. srpna zvolil své představitele.

Prezidentem ČNS byl zvolen Daneš Burket, viceprezidentem pro věci organizační Václav Hanus, viceprezidentem pro věci programové Miroslav Kawalec, viceprezidentem pro věci ekonomické Václav Bláha a viceprezidentem pro věci zahraniční Jiří Duspiva.

Nový výbor pro období 2013-2016 bude pracovat v tomto složení:

Prezident: Daneš Burket (ČEZ, a. s.)
Viceprezident pro věci organizační: Václav Hanus (ČEZ, a. s.)
Viceprezident pro věci programové: Miroslav Kawalec (VÍTKOVICE, a. s.)
Viceprezident pro věci ekonomické: Václav Bláha
Viceprezident pro věci zahraniční: Jiří Duspiva (ÚJV Řež, a. s.)

Členové výboru:
Larisa Dubská (ENVINET a. s.) - zástupce WIN (sekce žen)
Karel Katovský (VUT Brno)
Vlastimil Koubek (ČEZ, a. s.)
Petr Kovařík (Centrum výzkumu Řež s.r.o.)
Zdeněk Kříž (Centrum výzkumu Řež s.r.o.)
Zdeňka Pávková (ČEZ, a. s.)
Tomáš Vytiska (ČEZ, a. s.) - zástupce CYG (sekce mladých)
Václav Železný (ČVUT Praha)

Předseda revizní komise: Radek Svoboda (ČEZ, a. s.)

Členové revizní komise:
Dušan Kobylka (ČVUT Praha)
Michal Kovač (ČEZ, a. s.)

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku