Čeští a bavorští středoškoláci našli řešení pro energii budoucnosti

Druhý ročník unikátního česko-německého projektu studentů středních škol Energie pro společnou budoucnost vyvrcholil dnes závěrečnou pódiovou diskusí v sále Střední odborné školy v Hluboké nad Vltavou. Čtyřicet studentů z Hluboké a Waldmünchenu, rozdělených do dvou smíšených diskusních týmů, hledalo a nakonec i našlo společné odpovědi na otázky, jejichž řešení je v současnosti podle všeho i nad síly mnoha odborníků a politiků.

Je další ekonomický rozvoj a růst životní úrovně včetně rozvoje elektromobility v našem regionu možný bez zvyšování spotřeby elektřiny? Jsou obnovitelné zdroje energie schopné v blízké budoucnosti zajistit dostatečné a spolehlivé dodávky elektřiny a můžeme se nyní obejít bez jaderných elektráren a přitom zastavit nebo aspoň výrazně omezit produkci skleníkových plynů?

I přes rozdíly v pohledech na využívání některých zdrojů se studenti z SOŠ Hluboká a Technické školy z bavorského Waldmünchenu shodli na několika zásadních závěrech:

Obnovitelné zdroje je třeba využívat co nejefektivněji, tedy budovat je tam, kde jsou pro ně nejvhodnější podmínky. Postupně je třeba se zbavovat uhelných elektráren – především z ekologických důvodů. Jadernou energetiku můžeme nadále vyžívat, nutno je však dosáhnout maximální bezpečnosti jejich provozu.

Současně považují za nezbytné věnovat náležitou pozornost způsobům, jak s energiemi, stále dražšími a nedostupnějšími, lépe hospodařit – a tedy věnovat se hledání úspor. Došli také k závěru, že těchto cílů bude možno dosáhnout zejména díky vědeckému a technickému pokroku, tedy průlomům, u nichž mohou být i oni sami.

Zdroj: JLM

zpět na úvodní stránku