Jaké měli plány s jadernou energetikou v roce 1977 a jaká je skutečnost

V české jaderné energetice je stále mnoho odborníků, kteří pamatují začátky našeho jaderného programu. Pro nás mladé mohou být tito lidé zdrojem neocenitelných zkušeností, kterých si většina z nás cení a snaží se jich čerpat co nejvíce. Ale i pře tuto skutečnost, se kolikrát k nám „mladým“ nedostanou byť i nepatrné drobnosti z pohledu co a jak bylo ještě před tím, než jsme se vůbec narodili.

Díky mým pracovním povinnostem se mi do ruky dostal 6 díl časopisu JADERNÁ ENERGIE z roku 1977, ve kterém jsem mimo jiné nalezl kratičkou informaci o plánech, které měla tehdejší vláda z pohledu rozvoje jaderné energetiky. Cituji: „V ČSSR dochází k uskutečňování programu rozvoje jaderné energetiky, jehož cílem je uvést do roku 1990 do provozu jaderné elektrárny o celkovém výkonu 8000-12000 MW.“

Tato informace ve mne vyvolala jisté myšlenky. To, že se tento plán nepodařilo uskutečnit jistě již všichni tušíte.

V roce 1990 byl díky JE Dukovany a JE Jaslovské Bohunice celkový instalovaný výkon v Československu na úrovni 3520 MW, což je necelá polovina minima zamýšleného plánu.

Situace o deset let později, v roce 2000, nebyla o moc lepší. Od roku 1990 přibyly dva bloky JE Mochovce a celkový instalovaný výkon všech provozovaných jaderných elektráren se pohyboval na úrovni 4400 MW (10 bloků VVER 440).

V současnosti se dostáváme díky spuštění dvou bloků JE Temelín s instalovaným výkonem všech provozovaných bloků na úroveň 6060 MW. Bohužel ani nyní nedosahuje tato hodnota minima stanoveného v roce 1977 pro rok 1990. Tomuto stavu také napomohlo odstavení obou bloků V1 slovenské elektrárny Jaslovské Bohunice a nezvrátilo to ani navýšení výkonu všech funkčních bloků.

Pokud se podíváme do blízké budoucnosti, je možné, že se snad v dohledné době díky dostavbě zbylých dvou bloků na JE Mochovce dostaneme na úroveň cca 7050 MW. Stále to ale není ona tížená minimální hodnota, kterou si dřívější generace dali jako svůj úkol.

Pokud bychom uvažovali, že v brzké době začne výstavba 3 a 4 bloku v lokalitě Temelín, která bude trvat 15 let a stávajícím blokům VVER 440 se prodlouží životnost na 50 let, můžeme předpokládat, že se někdy kolem roku 2030 dostaneme s instalovaným výkonem jaderných elektráren celého bývalého Československo na úroveň přes 10000 MW. Pravděpodobně však jen na několik let.

Otázka tedy zní, z jakého důvodu se možná dostaneme přes tíženou minimální výši instalovaného výkonu až po neuvěřitelných 40ti letech. Nepřecenili tenkrát oni politici, kteří rozhodovali o programu rozvoje jaderné energetiky, síly našeho jaderného průmyslu? Nebo přecenily možnosti státního rozpočtu? Nebo v tom bylo něco jiného, co si já nedokážu nyní představit?

Snad na tuto otázku někdy někde uslyším odpověď, co a jak se v oné době stalo, a proč nebylo splněno alespoň ono minimum. Momentálně mi nezbývá, než doufat v rozvoj jaderné energetiky u nás a na Slovensku i přes veškerá úskalí, se kterými momentální jaderná energetika bojuje.

Lukáš Nesvadba

zpět na úvodní stránku