Společná výjezdní zasedání české a slovenské mladé generace

Mladá generace České nukleární společnosti a Mladá generácia Slovenskej nukleárnej spoločnosti mají mnoho společného – kromě entuziasmu v propagaci a užívání jádra je spojuje i věk do 35ti let a jazyková vazba, utužená téměř, s menšími přestávkami, sedmdesáti lety existence společného státu. Češi a Slováci spolu ruku v ruce začali budovat jaderný program bývalého Československa a obě strany velmi významně přispěly ke spuštění první československé elektrárny A-1 v Jaslovských Bohunicích a následně i dalších jaderně-energetických bloků tamtéž, v Dukovanech, Mochovcích a Temelíně. I přes rozpad společného státu (anebo právě proto?) jsou dodnes vazby mezi Čechy a Slováky jedny z nejlepších v Evropě a „jaderňáci“ na obou stranách společné hranice spolu dlouhodobě úzce spolupracují (např. na Česko-Moravsko-Slovenském Semináři Reaktorových Fyziků, o kterém bylo informováno nedávno). „Mladí v jádře“ tak měli na co navazovat – obě země řeší v jaderné energetice podobné problémy, jak po technické stránce (provoz reaktorů VVER), tak po stránce politické a sociální (přístup politiků a podpora veřejnosti v oblasti jádra); zástupci obou Mladých generací se setkávají třikrát do roka pod křídly Evropské nukleární společnosti (ENS YGN), kde společně hájí zájmy malých středoevropských pro-jaderných zemí; řadoví členové se pak každoročně potkávají na Mikulášských setkáních v Brně, kde představují svou práci.

Tato úzká a dlouhodobě pro obě strany přínosná spolupráce vedla k nápadu uspořádat v únoru letošního roku první výjezdní zasedání české a slovenské mladé generace v moravských Němčičkách, které bylo na sklonku září následováno druhým výjezdním zasedáním v Bratislavě.

Na rozdíl od Mikulášských setkání, která jsou sice neformální, ale primárně odborně zaměřená, či reprezentace národních zájmů pod křídly ENS YGN, která je velmi formální, bylo výjezdní zasedání pojato jako neformální volná společenská akce, kde se účastníci mají poznat hlavně po lidské stránce, popovídat si a navázat přátelské vztahy – neboť věříme, že dobré přátelské vztahy formují následně dobře i ty odborné.

V únoru se v Němčičkách sešla dvanáctičlenná skupina se zhruba stejným národnostním složením. Na programu byla hlavně volná výměna informací, kdy slovenští kolegové fungovali jako studnice znalostí k vyřazování jaderných zařízení; česká strana pak působila jako hostitelé, kteří zajistili návštěvu vinného sklípku. Zkušenosti slovenské strany z decommissioningu elektrárny A-1 jsou dlouhodobým zdrojem zajímavých historek a vždy nosným centrem diskuze s českými kolegy. Slyšeli jste někdy například o nápadu opětovně využívat oceli z vyřazovaných jaderných elektráren ke stavbě mostů a tunelů?

Na první setkání navázalo výjezdní zasedání v Bratislavě, kde hostiteli byli tentokrát naši slovenští kolegové. Český pětičlenný tým byl tentokrát v početní menšině, což jsme však obratně doháněli (nejen) v diskuzích. Setkání se neslo v podobném duchu jako únorová návštěva na Moravě – tentokrát se ale nekoštovalo víno, ale pivo a to v bratislavském minipivovaru Richtár Jakub. Ještě před tím ale slovenští kolegové prohnali své české kamarády po městě, ukázali jim Bratislavský hrad a mimochodem navštívili i místní „beerfest“. Pak již nic nebránilo zahájit oficiální košt piva a probrat možné i nemožné. Díky hojné účasti slovenských jaderných chemiček se tentokrát diskutovaly možnosti separace radionuklidů a jejich následné oddělení od životního prostředí. Zajímavou pro nás byla i informace, že slovenské společnosti mají možnost část svého daňového odvodu využít přímo na podporu neziskových organizací. To je případ právě i nukleární společnosti a jejího „jaderného stanu“, který by byl na multikulturním festivalu pro mladé bez podpory Slovenských elektrární-ENELu nemyslitelný.

Obě akce ukázaly, že spolupráce na neformální úrovni je prospěšná: nejen že dojde k seznámení odborníků po „lidské stránce“, ale také dojde k navázání a posílení odborných vazeb, za což vděčíme i oběma našim mateřským nukleárním společnostem.

Ondřej Zlámal a Tomáš Vytiska

zpět na úvodní stránku