Hluk rozšíření EDU neohrozí

Provoz JE Dukovany je podobně jako provoz jiných průmyslových objektů pro své okolí zdrojem určité úrovně hluku. Podrobnější informace o této hlukové zátěži ovšem dosud nebyly k dispozici a proto v uplynulých měsících proběhlo v areálu EDU i nejbližších okolních obcích měření hluku a následně byl vytvořen hlukový model, který situaci podrobně zmapoval.

V prostoru EDU byly změřeny akusticky významné zdroje, jako jsou chladicí věže, transformátory, strojovny apod. Měření proběhlo také během zkoušek PV PG, PSA i DGS. Na základě měření intenzity zdrojů a na základě měření hluku v blízkosti obydlí vznikla mapa šíření hluku v okolí. Výsledná úroveň hluku byla určena pro nejbližší zástavbu obcí Dukovany, Slavětice a Rouchovany, pro podrobnější vyhodnocení byla dále zahrnuta obec Mohelno a osada Kordula. Analýza potvrdila, že EDU pro své okolí nepředstavuje významnou hlukovou zátěž a výsledné hodnoty jsou hluboko pod stanovenými hygienickými limity. Zároveň je zde dostatečný prostor i pro případnou výstavbu a provoz nového bloku - také v tomto případě zůstanou hodnoty hluku pod limity s velkou rezervou.

Kromě vyhodnocení vlivu EDU byl navíc proveden průzkum hlukové zátěže vlivem dopravy v obcích v hlavních dopravních směrech okolo elektrárny. Bylo zjištěno, že již nyní dochází k mírnému překročení nočních hygienických limitů u domů blízko silnice ve Slavěticích a Jamolicích. Podle údajů ŘSD se předpokládá, že tak jak si lidé pořizují nová auta a roste jejich počet na silnicích, dojde ještě k mírnému zvýšení dnešní úrovně.

Z hlediska budoucnosti je důležitým zjištěním pro přípravu výstavby nového bloku, že hluk z výstavby ani hluk z provozu nepřevýší denní ani noční hygienické normy.

Zdroj: ČEZ

zpět na úvodní stránku