Placení členských příspěvků individuálních členů v roce 2014

Konference České nukleární společnosti, o.s., schválila dne 9.9.2010 úpravu placení členských příspěvku v následujícím znění:

„Provedení úpravy placení členských příspěvků ČNS dle předloženého návrhu, tj.:

- ruší se forma členství s placením příspěvků na 5 let a doživotně,

- stávající členové, kteří zaplatili členské příspěvky na 5 let, začnou po uplynutí této doby platit roční členské příspěvky,

- stávající členové, kteří zaplatili členské příspěvky doživotně, začnou platit roční členské příspěvky od 1.1.2014,

- od 1.1.2011 existuje jediná forma členství s ročním členským příspěvkem 300,- Kč, důchodci a studenti 150,- Kč. Podpora činnosti ČNS formou vyššího příspěvku na základě individuálního rozhodnutí člena je vítána“

V roce 2014 je možno provést úhradu členského příspěvku:

a/ Bankovním převodem na účet České nukleární společnosti,o.s. – 11039111/0100
ve zprávě pro příjemce uveďte „2014 – jméno a příjmení“

b/ V hotovosti do pokladny ČNS – dohodnutým způsobem se členem výboru.

Václav Bláha

zpět na úvodní stránku