Jednání ČNS – DECC

Na základě velmi narychlo svolané schůzky, se 18.března 2014 zúčastnili zástupci ČNS (L. Dubská a J. Duspiva) pracovního jednání s delegací Ministerstva energetiky a změny klimatu (Department of Energy and Climate Change) Velké Británie. Hlavním bodem jednání byla otázka britské žádosti na Evropskou komisi na téma státní podpory pro výstavbu nových jaderných elektráren, která je nazývána rovněž jako otázka výstavby bloku Hinkley Point C. Za britskou stranu se účastnili pánové J. Allen (vedoucí obchodního týmu), E. Corse (vedoucí odboru státní pomoci pro investiční kontrakty), O. Rooke (ekonomický poradce pro Hinkley Point C) a paní J. Peters-Travis (vedoucí asistentka pro EU a národní investiční politiku v jaderné oblasti).

Jednání proběhlo v duchu výměny informací, kdy se nejprve obě strany navzájem představily a následně britská strana prezentovala jejich žádost o podporu programu státní podpory, která je navrhována obecně (nejen pro jaderné elektrárny), ale aktuálně je zaměřena a také často citována jako podpora pro výstavbu bloku Hinkley Point C. S využitím prezentace, která je v angličtině dostupná také jako příloha, byly prezentovány jednotlivé části – cíle reformy trhu s elektřinou v Británii, výhody CfD (Contracts for Difference), vztah k novým jaderným blokům, návrh smlouvy na Hinkley Point C, proces hodnocení návrhu státní pomoci v EC, Stanovisko EC k otevření hodnocení návrhu, vládní reakce, obecné cíle EU, chyby současného trhu ve vztahu k CfD, přiměřenost CfD a klíčové otázky konzultační fáze k návrhu státní podpory.

Hlavním záměrem britské strany je seznámit co nejvíce možných partnerů v ostatních zemích EU s cíly a prostředky navrženého způsobu státní pomoci a získání podpory, vyjádřené přímo k EC, pro tento způsob umožnění dalšího rozvoje jaderné energetiky, jakožto jedné ze součástí energetického mixu. Časové období pro vyjádření případné podpory od jednotlivců, přes organizace až po obchodní společnosti či výrobní firmy, je poměrně krátké, neboť bylo zahájeno 7.3.2014 s trváním pouze jeden měsíc (do 7.4.2014) – i to byl důvod, proč toto jednání bylo iniciováno velmi narychlo. A protože je obvyklé, že odpůrci jaderné energetiky budou i v tomto případě velmi aktivní, jste v souladu s posláním ČNS informováni o Vaší možnosti podpořit tuto možnost, jak zajistit realizaci nových energetických staveb jiného druhu, než pouze dotovaných solárních a větrných. Úspěch této iniciativy briské strany může otevřít možnost staveb nových bloků i v ČR, kde právě otázka ekonomické návratnosti je v současnosti klíčovým rozhodovacím faktorem pokračování byť jen výběrového řízení na ETE3,4.

Vzhledem ke skutečnosti, že případná podpora by měla být zaslána v angličtině, jsou přiložené a odkazované dokumenty nepřekládané do češtiny, tj. v původní anglické verzi.

Přílohy:
-
Prezentace z jednání ČNS-DECC
-
Závěry odpovědi vlády VB k dokumentu Rozhodnutí EC k otevření jednání o státní pomoci
- Plná verze Rozhodnutí EC k otevření jednání o státní pomoci:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/251157/251157_1507977_35_2.pdf
- OJEU (Official Journal of the European Union) – informace kam poslat případné komentáře nebo podporu:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:069:0060:0098:EN:PDF

Jiří Duspiva a Larisa Dubská

zpět na úvodní stránku