Energetická revoluce: Výpadky dodávek elektřiny v Bavorsku

Více než polovina průmyslových podniků v Horním Bavorsku má problémy s výpadky dodávek elektrické energie, k nimž dochází v důsledku německé energetické revoluce. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila mnichovská Průmyslová a obchodní komora (Industrie – und Handelskammer für München und Oberbayern – IHK).

„Ztráty jsou obrovské – i když někdy vypadne elektřina na méně než tři minuty, přístroje se musí znovu nastartovat, opotřebovávají se a náklady narůstají,“ říká generální ředitel IHK Peter Driessen a uvádí příklad strojírny, která v důsledku krátkého výpadku elektřiny v poslední fázi obráběcího procesu přišla o celou práci v hodnotě 50 000 euro.

IHK zaznamenala při průzkumu problémy s přerušením dodávek elektřiny u 58 % z 55 dotázaných podniků. Nejčastěji se vyskytují výpadky v rozvodných sítích kratší než jedna sekunda. Některá zařízení, jako např. motory nebo zářivky, omezenou kvalitu dodávky elektřiny tolerují, i když poklesy v momentu točení nebo jasnosti mohou porušit kvalitu výroby. Horší je to u citlivých přístrojů, u nich může docházet při odchylce k odpojení. Krátkodobými odchylkami se rozumí přechodné přepětí, napěťové překmity, krátkodobé poklesy napětí, absence poloviny frekvence a odchylky síťové frekvence.

Generální ředitel IHK Peter Driessen poznamenal, že stabilita bavorských přenosových soustav patří mezi „důležité články dobře fungujícího hospodářství“. Zastaralé, někdy dokonce nedostačující přenosové sítě se ale na některých úsecích nedokáží vyrovnat s rostoucím podílem elektřiny z těžko regulovatelných obnovitelných zdrojů. Například firma Tennet, jeden z provozovatelů německých sítí, musela v první polovině loňského roku kvůli kolísající výrobě větrné energie v severním Německu 502krát zasahovat proti výpadkům v síti, aby nedošlo k rozsáhlému blackoutu.

Problémy jsou důsledkem přechodu německé energetiky na obnovitelné zdroje energie. Bavorsko – průmyslově nejsilnější spolková země na jihu Německa, je kvůli postupnému uzavírání jaderných elektráren stále více závislá na dodávkách zelené elektřiny ze severu. Výstavba energetických přenosových sítí ze severu na jih ale zaostává za tempem budování větrných a fotovoltaických elektráren. V roce 2015 se navíc uzavře další bavorská jaderná elektrárna Grafenrheinfeld, která vyrábí cca. 300 TWh energie.

Další informace:

V důsledku německé „Energiewende“ se i česká energetická soustava často pohybuje na hraničních mezích – velice často bývá porušováno například takzvané bezpečností kritérium N-1, které garantuje zachování spolehlivého chodu přenosové soustavy i po výpadku její libovolné části. Mezi hlavní důvody stále častějších přetoků elektrického proudu z Německa, které ohrožují přenosovou soustavu ČR, patří výrazný nárůst množství elektřiny vyrobené ve větrných elektrárnách, umístěných převážně na severu Německa, v kombinaci s nedostatečnou vnitroněmeckou kapacitou pro přenos elektřiny na jih země, kde jsou největší průmyslové podniky. Situaci německé energetické soustavy komplikuje i odstavení první skupiny německých jaderných elektráren (sedm elektráren s výkonem přes 8000 MW se již uzavřelo, dalších devět se bude zavírat do roku 2022).

Zdroj: JLM

zpět na úvodní stránku