ČEZ ENERGOSERVIS letos slaví dvacet let působení v české jaderné energetice

V letošním roce slaví firma ČEZ ENERGOSERVIS dvacet let své působnosti v jaderné energetice. V roce 1994 začínala se sto deseti zaměstnanci a s obratem sedmdesát milionů korun. Současný počet zaměstnanců je 483, obrat v roce 2013 byl 1 mld. Kč. V Jaderné elektrárně Dukovany pracují necelé dvě třetiny zaměstnanců. Ostatní jsou na Jaderné elektrárně Temelín a v Teplárně Trmice, kde firma od loňského roku provozuje novou divizi zajištující strojní a stavební údržbu.

„Naší hlavní pracovní náplní jsou opravy a údržba zařízení a stavebních celků včetně realizace investičních zakázek, a to převážně na jaderných elektrárnách. Konkrétně se jedná o strojní údržbu například dieselgenerátorů, elektromotorů, čerpadel, generátorů, turbín atd. Donedávna jsme měli v péči také jaderný reaktor,“ upřesňuje generální ředitel ČEZ ENERGOSERVIS Ing. Vladimír Marušík.

Nejvíce práce je při odstávkách jaderných elektráren

Odstávky bloků v Dukovanech a Temelíně jsou pro ČEZ ENERGOSERVIS rozhodujícím obdobím pro provádění oprav a údržby zařízení. Činnosti na tzv. venkovních stavebních objektech a palivovém hospodářství se provádějí komplexním způsobem zahrnujícím plánování, realizaci i vyhodnocení oprav a údržby.

ČEZ ENERGOSERVIS se podílí na zodolňování Jaderné elektrárny Dukovany

Na letošní rok je naplánována instalace nových dieselgenerátorových stanic v Dukovanech i v Temelíně. „Právě teď dokončujeme dokumentační a přípravné práce. Dukovany a Temelín budou mít po dvou nových dieselgenerátorech,“ říká Vladimír Marušík.

Firma se také podílí na zodolňování stavebních objektů v Jaderné elektrárně Dukovany proti seismickým událostem a proti extrémním vlivům počasí. „Takto jsme už zodolnili například obě centrální čerpací stanice na Dukovanech a připravujeme zodolnění střešních konstrukcí na strojovně a reaktorovně,“ uvádí příklad Ing. Marušík.

Celofiremní oslava bude v červnu v kongresovém prostoru zámku Valeč

Letošní dvacetileté výročí oslaví všichni zaměstnanci společně na zámku ve Valči. „Připravili jsme zábavný program s občerstvením. Bude to také příležitost vzájemně se potkat a popovídat si. Velmi si vážím práce našich zaměstnanců a oslavu si jistě zaslouží,“ svěřil se Vladimír Marušík. Ten také osobně každému zaměstnanci předal Flexipass v hodnotě 1500 Kč, který lze použít na kulturu, zdraví a relaxaci.

ČEZ ENERGOSERVIS

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r. o. je 100% dceřinou společností elektrárenské společnosti ČEZ, a. s. Před vznikem společnosti ČEZ ENERGOSERVIS v roce 1994 měli na starost údržbu jaderných zařízení kmenoví zaměstnanci elektrárny. Po roce 1993 bylo rozhodnuto o transformaci údržby. Z úseku o tisíci zaměstnancích vzniklo několik samostatných firem, jednou z nich je právě ČEZ ENERGOSERVIS.

V regionech patří firma k nejvýznamnějším zaměstnavatelům. Zaměstnanci jsou převážně muži, z celkového počtu 483 je jen padesát žen. Za dobu svého působení vychovala firma specialisty na údržbu a servis jaderných zařízení.

Zdroj: ČEZ ENERGOSERVIS

zpět na úvodní stránku