Nové palivo pro Dukovany

Záměrem společnosti ČEZ, a. s., je dlouhodobě provozovat JE Dukovany s maximální úrovní bezpečnosti i efektivity. Významným příspěvkem k tomuto záměru je zavádění a využívání moderních typů jaderného paliva a jejich následné bezpečné skladování po využití v reaktoru. Trend neustálého vývoje jaderného paliva je možno sledovat od začátku provozu JE Dukovany.

Výsledky vývoje jaderného paliva jsou zde dokumentovány jednak prodlužováním délky cyklu, ale také výrazným snížením počtu palivových kazet, které jsou vyváženy po ukončení kampaně z reaktoru a následně po vychlazení v bazénech skladování vyhořelého paliva uskladněny v obalovém souboru ve skladu použitého jaderného paliva v areálu JE Dukovany. Pokles počtu palivových kazet vyvážených z reaktorů je řádově 40 % oproti původnímu projektu, a to při zachování všech bezpečnostních aspektů provozu jaderných reaktorů i skladovacích zařízení.

Logickým důsledkem úspěšného zdokonalování je současný vývoj jaderného paliva pro tlakovodní reaktory typu VVER 440, který je založen jak na nejnovějších poznatcích vědeckotechnického vývoje, tak na provozních zkušenostech získaných z postupného zavádění inovovaných typů paliva. Pokračováním tohoto trendu na JE Dukovany je plánované zavedení další vývojové změny jaderného paliva pro reaktory VVER 440, a to paliva typu Gd-2M+. Změna spočívá v užití palivových tablet bez centrálního otvoru a zvětšení jejich průměru, což vedlo k navýšení hmotnosti paliva, a to tak, že výsledná hmotnost paliva v palivové kazetě je o 9,2 kg vyšší a v pracovní části regulační kazety je hmotnost paliva vyšší o 8,7 kg. Další úpravou paliva je užití pokrytí palivových prutů ztenčené tloušťky. Ve srovnání s pokrytím palivových proutků použitého u předchozích typů paliva je pokrytí palivových proutků paliva Gd-2M+ tenčí o 0,09 mm. Nově je konstrukce palivové kazety doplněna tzv. antidebris filtrem, určeným pro zachytávání mechanických volných částic s velikostí od 2 mm, které se mohou vyskytnout v chladivu primárního okruhu a které mohou způsobovat poškození palivových prutů při případném vniknutí do vnitřního objemu palivové kazety.

Zavedení paliva typu Gd-2M+ přispěje jednak k vytvoření předpokladů pro prodlužování palivových kampaní při optimalizaci GO a při zachování pětiletého palivového cyklu; ale také k zachování tzv. nízkoúnikových zavážek, bez negativního ovlivnění životnosti TNR a bez významných dopadů do ostatních částí projektu EDU, k zajištění předpokladů pro prodloužení životnosti EDU a v neposlední řadě také ke zvýšení efektivity využívání jaderného paliva.

V případě vydání kladného rozhodnutí SÚJB pro zavedení paliva Gd-2M+ do reaktorů JE Dukovany bude první palivová vsázka obsahující tento inovovaný typ paliva zavezena v září letošního roku do reaktoru 1. bloku.

Želmíra Martináková

zpět na úvodní stránku