Jak řeší hlubinné úložiště ve Skandinávii

Členové Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany spolu s několika zástupci sdružení Energoregionu 2020, Ekoregionu 5, Energetického Třebíčska a svazku obcí Bystřicka jednali koncem června ve Švédsku a Finsku. Navštívili lokalitu Forsmark ve Švédsku, tam se setkali se zástupci samosprávy oblasti Oskarham.

V okruhu 10 km kolem elektrárny žije čtyři sta obyvatel a většina z nich pracuje právě v elektrárně. Celkem zaměstnává elektrárna Forsmark přes tisíc lidí. Tématem jednání byly vztahy s firmou Vatenfall, která provozuje JE Forsmark a s firmou SKB, která připravuje výstavbu hlubinného úložiště jaderných odpadů v této lokalitě a účast veřejnosti při projednávání a komunikaci o hlubinném úložišti. Švédsko provozuje deset jaderných reaktorů, které vyrábějí 40 % elektřirny. Tato země má jednu z nejvyšších spotřeb elektřiny na osobu.

Ve Finsku navštívila česká delegace elektrárnu Olkiluoto. Firma TVO zde provozuje dva jaderné reaktory a AREVA zde pro TVO staví další reaktor. V areálu elektrárny se nachází také nejsevernější vinice na světě, ročně vypěstují 850 kg hroznů odrudy Zilga.V lokalitě mají také hlubinné úložiště. Průvodcem byla Slavica Tanhuanpaa, který pochází z Makedonie a do Finska se provdala. Na elektrárně působí jako kontrolorka. "Třicet let je zde v provozu podzemní úložiště nízko a středně radioaktivních odpadů a připravuje se zde výstavba finálního hlubinného úložiště použitého paliva. Prohlédli jsme si podzemní laboratoř a ukázku testování měděných kontejnerů na použité palivo. Zdá se, že technicky je problém dalšího osudu použitého paliva ve Finsku i Švédsku vyřešen," komentuje předseda OBK Aleš John.

Ve Švédsku připravuje úložiště firma SKB, ve Finsku firma Posiva. Municipalita Osthammars má zřízenou kontrolní skupinu asi 30 lidí, která oponuje všechny dokumenty projektu hlubinného úložiště. Za stát vstupuje do schvalovacího procesu ministerstvo životního prostředí a státní jaderný a radiační dozor. Samospráva má ve Švédsku absolutní právo veta celého procesu. Ve Finsku takové masivní zapojení veřejnosti do výstavbového procesu není.

Ve Švédsku jsou ze zákona zřízeny bezpečnostní komise, které kontrolují bezpečnost provozování. Podle švédského vzoru vznikal také v roce 1996 Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany. Naše komise však není zřizována ze zákona, jedná se o dobrovolné sdružení vzniklé na základě dohody regionu a provozovatele. Švédská bezpečnostní komise je také financována státem, ročně dostávají čtyři sta tisíc švédských korun.

Zdroj: ČEZ

zpět na úvodní stránku