Závěrečné zkoušky SBO dieselů Temelína

Tyto SBO diesely byly na Temelíně instalovány v rámci plnění programu zvyšování bezpečnosti na základě doporučení zátěžových testů EU (stresstesty). Zkoušky budou probíhat na obou nově instalovaných dieselech. Po autonomním vyzkoušení dieselu pro první blok, bude od 15.8.2014 následovat 72 hodinová zkouška paralelního chodu se sítí pro prokázání dlouhodobého chodu. "Proběhnou i zkoušky s výrobními bloky, které spočívají ve zkoušce do vyčleněné bezpečnostní divize, kde bude ověřeno spuštění klíčových spotřebičů pro odvod zbytkového tepla z reaktoru a napájení systému kontroly a řízení. Do těchto zkoušek se zapojí i SBO diesel pro druhý blok," doplňuje Eduard Pudil z Centrálního inženýringu, který má na starosti vyzkoušení SBO dieselů. Dokončení všech zkoušek je plánováno na 19.8.2014.

Při vlastní 72 hodinové zkoušce bude vyrobeno téměř 155 MWh elektrické energie, která bude dodávána do energetické sítě. Celková doba zkoušek (72 hodinový chod a ostrovní provoz) budou trvat celkem 5220 minut tj. 87 hodin. Celková spotřeba nafty po dobu zkoušek bude cca 55 000 litrů. V průběhu zkoušek 72 hodinového chodu bude na elektrárně Temelín, ale i v jejím nejbližším okolí je možné očekávat zvýšenou hladinu hluku.

"Úspěšným ukončením zkoušek bude završena hlavní fáze projektu, která zahrnuje vybudování a odzkoušení nových SBO dieselů pro bloky elektrárny Temelín", konstatují Pavel Krejčí a Jiří Thon z Centrálního inženýringu, kteří měli tento projekt na starosti.

Ačkoliv je nutné ještě dokončit některé nedodělky ve stavební části a bude velká práce ohledně přejímek a přebírání dokumentace, chce útvar Centrální inženýring poděkovat všem pracovníkům z elektrárny a dodavatelům, kteří se na tomto projektu podíleli za jejich dobrou práci, kterou umožnili splnit termín realizace projektu.

Zdroj: ČEZ

zpět na úvodní stránku