Licencování dostavby obnoveno

ČEZ předal SÚJB doplněnou Zadávací bezpečnostní zprávu k dostavbě Temelína.

V pátek 29.8. společnost ČEZ předala Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost dokumenty, které si jaderný dozor vyžádal v rámci řízení k umístění nového jaderného zdroje v areálu JE Temelín. Původně Zadávací bezpečnostní zprávu pro dostavbu elektrárny Temelín ČEZ úřadu předložil v listopadu 2012. V únoru loňského roku úřad řízení přerušil a vyzval ČEZ k doplnění dokumentace.

"Doplnili jsme například materiály týkající se seizmicity a tektonické charakteristiky lokality. Do dokumentace zahrnuli i výsledky loňské mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii, která se věnovala právě otázkám seizmicity. Nešlo tedy o věci, které by byly připraveny. Doložení dokumentů přecházelo zpracování odborných analýz, což byla záležitost několika měsíců. Teď máme výsledky k dispozici a nic nebrání tomu, abychom je úřadu předali," říká Jiří Füzér, vedoucí útvaru bezpečnost NJZ.

V dubnu společnost ČEZ zrušila tendr na dostavbu dvou bloků v areálu JE Temelín. Projekt nového jaderné zdroje je však stále živý. V lednu 2013 získal kladné stanovisko EIA od Ministerstva životního prostředí. Rozhodnutí od SÚJB je dalším důležitým krokem v legislativní přípravě nových jaderných bloků.

Zdroj: ČEZ

zpět na úvodní stránku