59 let ve službách jaderné energie

Bez nadsázky lze označit datum 10. června 1955 za zlomové ve výzkumu a především aplikaci vědeckých poznatků v oblasti jaderné energetiky v bývalém Československu. Tento den byly, s podporou tehdejšího Sovětského svazu, vládním nařízením č. 30/1955 Sb. ustaveny Výbor pro výzkum a mírové využití atomové energie a Ústav jaderné fysiky. Jako strategicky nejvýhodnější místo pro jeho umístění byla vybrána obec ve středních Čechách, na břehu Vltavy, Řež.

Současnost

Dnešní ÚJV Řež, a. s., je už 59 let odborným centrem v oblasti jaderné energetiky. Zaměřuje se především na inženýrské a projektové činnosti a aplikovaný výzkum. Podniká v oborech bezpečnosti a spolehlivosti jaderných elektráren, výzkumu a sledování stavu materiálů včetně řízení životnosti komponent, koncepčních a prováděcích projektů, nakládání s radioaktivními odpady. Specializuje se na vývoj a výrobu radiofarmak. Společnost disponuje řadou ojedinělých experimentálních zařízení, výrobními i výzkumnými kapacitami. Zaměstnanecká skladba je v České republice pro komerční podnik unikátní, ze sedmi stovek pracovníků má 62 % vysokoškolské vzdělání.

ÚJV Řež, a. s., se výrazně podílí i na mezinárodních projektech. Základem je členství České republiky v Evropské unii, MAAE a Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD/NEA), Evropské komisi (EURATOM). Úzce spolupracuje s národními agenturami pro technologický rozvoj (TA ČR) a grantovou politiku (GA ČR).

Historické ohlédnutí

Díky velkorysé finanční podpoře ze strany státního rozpočtu byl v Řeži již v roce 1957 spuštěn výzkumný reaktor VVR-S (dnes LVR-15). Ve stejném roce byla uskutečněna první štěpná řetězová reakce v Československu. V průběhu let se Ústav jaderného výzkumu významně rozšiřoval a modernizoval. Druhý experimentální reaktor, těžkovodní reaktor nulového výkonu, TR-0 (dnes LR-0) byl uveden do provozu v roce 1972. Od roku 2011 oba výzkumné reaktory provozuje dceřiná společnost Centrum výzkumu Řež s.r.o. Odborníci z tehdejšího ústavu se například významným způsobem podíleli na projektech spojených s výstavbou všech jaderných elektráren na území bývalého Československa - v Jaslovských Bohunicích, následně Dukovanech a Temelíně.

Zásadní změna nastává po roce 1989, kdy byl ústav privatizován (1992) jako celek a z příspěvkové organizace se transformoval v akciovou společnost.

Od 1. září 2012 se mění obchodní firma (název), aby odrážela změny, kterými společnost v posledních letech prošla a současně se přihlásila k tradici výzkumu a vývoje, které stály na jeho počátku. Po více jak pěti desetiletích od položení základního kamene areálu v Řeži, se stalo novu značkou jednoduché spojení: ÚJV Řež, a. s.

Zdroj: ÚJV Řež

zpět na úvodní stránku