Nové palivo Gd-2M+ bylo zavezeno do 1. RB EDU

V pondělí 22. 9. 2014 v brzkých ranních hodinách došlo k úspěšnému zatěsnění dělící roviny reaktoru. Během předchozích dnů proběhla řada důležitých servisních prací a zkoušek, včetně výměny paliva, při které bylo do reaktoru zavezeno nové palivo s označením Gd-2M+. Práce na zařízení probíhají 18. den z celkových předpokládaných 26 dnů a probíhají dle harmonogramu.

Vedle standardních servisních prací na parních turbínách Marie a Alena, spočívající například v revizích jejich olejového hospodářství, vysokotlakých odběrových stupňů, proběhlo napojení a odzkoušení tzv. Super havarijního napájecího čerpadla (1 SHNČ 3), které je jedním z realizovaných doporučení vyplývajících ze zátěžových testů. Dále se podařilo úspěšně odzkoušet provoz nového AAC Dieselgenerátoru, o výkonu 3,2 MW pod zátěží. "Po zkouškách jednotlivých komponentů, které prokázaly funkčnost vlastního soustrojí, bylo možné přistoupit ke zkouškám spolupráce s 1. hlavním výrobním blokem. Byla provedena zkouška chodu se sítí přes jednotlivé systémové rozvodny (bezpečnostní divize), ověření spuštění klíčových spotřebičů pro odvod zbytkového tepla z reaktoru a napájení systému kontroly a řízení," řekl Břetislav Kalina, koordinátor projektu.

Mimořádnost této odstávky spočívá také v prvním zavezení nového paliva označovaného Gd-2M+. Tomu předcházela dlouhá cesta, na jejímž konci bylo kladné rozhodnutí Státního úřad pro jadernou bezpečnost pro - "Zavedení paliva typu Gd-2M+ do reaktorů JE Dukovany". Rozhodnutí je platné pro všechny čtyři reaktorové bloky JE Dukovany. Odlišnost paliva typu Gd-2M+ spočívá v optimalizaci konstrukce palivového proutku. Palivová tabletka byla rozšířena ze 7,6 na 7,8 mm a je již vyráběna bez centrálního otvoru, což zvýší obsah uranu v palivové kazetě o 9 kg. "Tato změna přispěje jednak k vytvoření předpokladů pro prodlužování palivových kampaní při optimalizaci plánovaných odstávek při zachování pětiletého palivového cyklu; dále také k zachování zavážek bez negativního ovlivnění životnosti tlakové nádoby reaktoru, k zajištění předpokladů pro prodlouženíživotnosti EDU a v neposlední řadě také ke zvýšení efektivity využívání jaderného paliva," řekl Michal Borovička, vedoucí odboru reaktorové fyziky EDU.

Zdroj: ČEZ

zpět na úvodní stránku