Spojené státy jsou ohroženy výpadky proudu víc než jiné země

Americká energetická společnost Duke Energy se ve druhém lednovém týdnu obrátila na svých více než 7 milionů zákazníků s žádostí, aby na pokojových termostatech snížili nastavenou teplotu, zbytečně nesvítili a pokud možno odložili veškeré domácí práce, při nichž se spotřebovává elektřina. Za nejkritičtější označila dobu mezi 17. a 22. hodinou.

Podle viceprezidenta společnosti Nelsona Peelera vedou firmu k takovému na americké poměry mimořádnému opatření neblahé zkušenosti z loňského ledna, kdy včas nereagovala na "mrazivou" předpověď meteorologů, a také nejčerstvější, sotva měsíc starý rozsáhlý výpadek elektřiny, který postihl Detroit kvůli zkratu na starém podzemním kabelu. Trvalo skoro celý den, než se závadu podařilo odstranit. Kdo mohl, opustil zaměstnání, nasedl do auta a vypravil se domů - přes četné křižovatky, kde nefungovala světelná signalizace. Školy přestaly učit, soudy musely přerušit probíhající líčení, nefungovaly čerpací stanice pohonných hmot ani pokladny v supermarketech.

Ve Spojených státech nejsou takové příběhy vůbec vzácné. Právě naopak. Elektřinu tam vyrábí a dodává kolem 9200 elektrárenských společností. Rozsáhlá přenosová síť, jež vznikla po druhé světové válce, se skládá ze tří dílčích soustav. Problém tkví v tom, že často pracuje s technologiemi ze šedesátých a sedmdesátých let minulého století, kdy se ještě nepoužívaly počítače, poznamenává německý list Handelsblatt. Dodavatelé elektřiny se tak mnohdy dovídají o poruchách jedině díky tomu, že jim volají rozzlobení zákazníci. Rozvodná síť v USA trpí výpadky mnohem častěji, než je tomu v ostatních vyspělých zemích, uvádí American Electric Realiability Corporation. A hlad po elektřině v USA pořád roste. Mimo jiné proto, že stále vznikají obrovská počítačová střediska, která jí hodně spotřebovávají hlavně na chlazení. Velkým odběratelem jsou také mobilní telekomunikace, které před takovými pětadvaceti let neexistovaly. Jenom služba Twitter v USA ročně spotřebuje 2500 megawatthodin proudu, spočítal profesor Massou Amin z Minnesotské univerzity.

Jediné východisko ze zapeklité situace představují rozsáhlé investice do elektrorozvodných sítí. Ústav pro výzkum elektrárenství (Electric Power Research Institute) je odhaduje na 340 - 480 miliard dolarů. S modernizací a výstavbou "chytrých" rozvodných sítí by se mělo podle Amina začít co nejdříve, neboť USA v tom hodně zaostaly za ostatními vyspělými zeměmi.

Zdroj: JLM

zpět na úvodní stránku