Společný výbor ČNS a SNUS

Při listopadové konferenci NUSIM, která se konala v Lázních Priessnitz v Jeseníku, byl kromě samotného technického programu konference uspořádán i společný výbor českých a slovenských nukleárních společností (ČNS a SNUS). Jeho zasedání se zúčastnilo 7 českých a 4 slovenští zástupci, jmenovitě za SNUS předseda výboru Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., podpředseda Ing. Jozef Markuš, generální sekretář Ing. Juraj Klepáč a člen revizní komise Ing. Slavomír Holický.

Setkání samozřejmě zahájilo vzpomínání na předešlé ročníky NUSIM, neboť se jedná o výkladní ukázku spolupráce obou společností. Bylo zorganizováno již 20. ročníků, ze začátku i ve spojení s Německou nukleární společností, posledních několik let je však jen v česko-slovenské režii. Nebylo třeba ani diskutovat o tom, že tento seminář pro výměnu informací (NUclear Seminar and Information Meeting) bude pokračovat, a tak se můžeme těšit na další ročník na jaře 2016 v Častej na Slovensku.

Dalším zdařilým výsledkem spolupráce je vysoká účast slovenských mladých na pravidelných Mikulášských setkáních Mladé generace ČNS. Zde dostávají možnost vystoupit bakaláři a inženýři ocenění ČNS za svoje studentské práce, kteří jsou dále následováni mladými prezentující dosažené úspěchy na svých pracovištích. Z těchto příspěvků je vždy více jak 10 ze Slovenska a tedy i na tomto setkání jsou hojně slyšet oba jazyky.

Relativně novým formátem pro přeshraniční setkávání se stala výjezdní zasedání mladých generací ČNS a SNUS. S intervalem půl roku, čtyřmi absolvovanými setkáními, pravidlem střídání lokalit a svojí neformálností se zdá, že je již připraveno pro další tradici. Nápad z diskuze obou výborů bylo rozšíření setkání o jakousi Atomiádu, sportovní to souboj, který by byl doplněním již dnes zastoupené túry po zeměpisných pamětihodnostech.

Zmíněno bylo dále fórum ENEF (European Nuclear Energy Forum), platforma EU pro diskuzi nad jadernou energetikou organizovaná na přeskáčku v Praze a Bratislavě, která ale pravděpodobně svého vrcholu již dosáhla a dnes se nachází v útlumu.
Co ale rozhodně vzkvétá, jsou dvě aktivity SNUS představené české straně. Jedná se o účast na hudebním festivalu Pohoda, který navštíví i 30 tisíc mladých milovníků hudby. Zde je v sektoru neziskových organizací připraven stan SNUS s názvem „Žiarenie v nás a okolo nás“, kde jsou členové mladé generace SNUS připraveni zodpovídat na jakékoliv zvídavé dotazy návštěvníků. Tato aktivita je umožněna díky Slovenským elektrárním, které mají jako všechny subjekty na Slovensku možnost odvést až 2 % zaplacené daně jiným subjektům, v tomto případě i částečně SNUS.

Druhou aktivitou je „Fyzika na kolesách“, při které členové SNUS navštíví střední školy, kde sami studovali a následně se se studenty vypraví autobusem na exkurzi. Tento projekt je podpořen mnoha organizacemi, namátkou slovenskými provozovateli jaderných elektráren, přenosové soustavy, jaderným fórem či fyzikální společností a více se o něm lze dočíst na www.fyzikanakolesach.sk.

Z dalšího diskutovaného stojí za zmínku vypíchnutí dobře odvedené práce při sestavení publikace „Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice“. Případná aktualizace tohoto přehledu však není na pořadu dne minimálně z důvodu nově aplikované ochrany osobních údajů. Dále nám byly představeny publikace vydané SNUS za poslední období, z čehož nejnovější je Jadrový palivový cyklus. Z diskuze rovněž vyplynula inspirace z fungování v jiných nukleárních společnostech, například z rakouské, kde jsou finančně podporovány i opravdu zcela neformální setkání členů jen za účelem utužení vazeb.

A skutečně, lze docílit systematického předávání informací mezi oběma společnostmi bez osobní roviny? Doufejme, že k tomuto svým malým dílem pomohl i společný výbor ČNS a SNUS konaný dne 20. 11. 2014.

Tomáš Vytiska, člen výboru ČNS

zpět na úvodní stránku