Dukovany prověřil Blackout

Blackout všech čtyř bloků JE Dukovany prověřil nastavené postupy i nové záložní dieselgenerátory.

Tým odborníků dnes v JE Dukovany procvičil zásah při tzv. blackoutu celé elektrárny (Station Black Out - ztráta napájení na všech 4 blocích). Poprvé byly v rámci cvičení odzkoušeny nové záložní dieselgenerátory. Jejich start proběhl úspěšně. Šlo sice jen o cvičení, ale právě jeho průběh poskytuje neocenitelné informace pro úspěšné zvládnutí obdobných skutečných situací.

Hlavním cílem cvičení bylo prověřit součinnost osádky blokové dozorny a směnového inženýra při stavu SBO na Jaderné elektrárně Dukovany ve vztahu k dispečinkům přenosové soustavy. Dále byla ověřena aktivace pohotovosti organizace havarijní odezvy na základě klasifikace mimořádné události směnovým inženýrem.

Dalšími očekávanými přínosy cvičení bylo získání zpětné vazby a podnětů pro zlepšení postupů a zkrácení časů do obnovy při blackoutu nebo jiných větších poruchách přenosové a distribuční soustavy ČR, ověření provázanosti dokumentace EDU s ČEPS a E.ON, podchycení požadavků na aktualizace. Bylo ověřeno, zda jsou akceptovány potřeby EDU při blackoutu.

Dnešní scénář definoval jako příčinu extrémní počasí na území, v jehož důsledku došlo k pádu stožáru 400 kV vedení a postupným řetězením dalších poruch v propojených elektrizačních soustavách, které vedly k úplné ztrátě napětí vlastní spotřeby. Právě pro tento případ jsou od poloviny loňského roku na elektrárně dva nové záložní dieselgenerátory, které byly poprvé v rámci cvičení spouštěny.

I přesto, že je hrozba tzv. blackoutů z různých příčin stále větší, pravděpodobnost, že by došlo k takové souhře náhod, která vyústí v úplnou ztrátu napětí, je velmi malá, ale i přesto se na tuto variantu důsledně připravujeme.

Cvičení ověřilo, že vyžití nových AAC dieselagregátu přineslo zlepšení postupů a zkrácení časů do obnovy při blackoutu nebo jiných poruchách přenosové a distribuční soustavy ČR. Akce proběhla ve spolupráci s příslušnými síťovými pracovišti (dispečinky, rozvodnami, vodními elektrárnami). Přínosy těchto cvičení potvrdila již v minulosti mezinárodní mise OSART a zařadila je mezi tři nejvýznamnější dobré praxe na EDU.

Zdroj: ČEZ

zpět na úvodní stránku