Saúdskoarabská energetická revoluce počítá s jádrem

Saúdská Arábie kontroluje cca 25 % světových zásob ropy. V roce 2014 vyprodukovala 11,6 milionů barelů ropy denně, v březnu 2015 zvedla výrobu na nejvyšší úroveň za posledních 12 let. Po USA (12,4 mil. barelů) je druhým největším producentem ropy na světě. Země bez stálých sladkovodních toků spotřebovává třetinu vytěžených zásob ropy a plynu především v energeticky náročných zařízeních na odsolování mořské vody. Z celkové spotřeby elektřiny pak připadá kolem 60% na chlazení budov. Vládní dohad předpokládá, že vlivem dynamického nárůstu populace vzroste roční instalovaný výkon do roku 2032 ze 45 GW na 120 GW. Na základě nejnovější prognózy dosáhne v roce 2028 tuzemská poptávka asi 8,3 milionů barelů ropného ekvivalentu denně (v roce 2010 to bylo 3,8 milionů).

„Podle průzkumu mínění čtyři z pěti Saúdů soudí, že závislost země na ropě je příliš velká, a téměř všichni míní, že je potřeba nový energetický plán. Mnoho z nich také trápí znečištění životního prostředí.“ uvádí Ing. Marie Dufková, externí spolupracovnice Mezinárodní agentury pro atomovou energii, která se v Saúdskoarabském království zúčastnila workshopu MAAE. Nová energetická koncepce, která zemi pomůže udržet si jak pozici předního vývozce ropy a s ní související prosperitu, tak energetickou soběstačnost, staví na vyváženém energetickém mixu. Ten by měl vedle domácích fosilních zdrojů využívat až z 50% ekologické zdroje. Tím prioritním je sluneční energie, na druhém místě jádro, uvažuje se i o využití větrné a geotermální energie.

Jaderná energie je považována za bezpečný, spolehlivý, čistý a vyspělý zdroj. Jaderné elektrárny poskytují stabilní dodávky elektřiny a jejich životnost přesahuje 60 let. Saúdská Arábie použije nejvyspělejší a prověřené technologie, zajišťující maximální bezpečnost provozu, uvádí mimo jiné na svých webových stránkách King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy, v jehož čele stojí bývalý ministr obchodu a vystudovaný jaderný fyzik z Harvardu Dr. Hashim Yamani. Pro stavbu jaderné elektrárny jsou vytipovány tři lokality na zatím nezveřejněných místech. Předběžné smlouvy o budoucí spolupráci v oblasti jaderných technologií uzavřela Saúdská Arábie s Argentinou, Francií, Čínou a Koreou.

Saúdskoarabský energetický mix od roku 2032:
fosilní zdroje 60 GW
jádro 17,6 GW
slunce 41 GW (16 GW fotovoltaika, 25 GW solární technologie CSP)
vítr 9 GW
bioodpad 3 GW
geotermální zdroje 1 GW

Zdroj: JLM

zpět na úvodní stránku