Jaderná energetika je klíčem k naplnění výzvy na odstavení zdrojů na fosilní paliva, tvrdí Francouzská nukleární společnost (SFEN)

Překlad zprávy z NucNetu č. 118 ze dne 10.6.2015 o prohlášení, které SFEN publikovala na základě výzvy ze schůzky hlav států skupiny G 7 v Bavorských Alpách v uplynulém týdnu.

10. června (NucNet, editor David Dalton): Sedmdesát procent elektrické energie na světě je vyráběno spalováním fosilních paliv a bude zapotřebí využít všechny nízkouhlíkaté zdroje, abychom mohli čelit výzvě k odstavení všech zdrojů na fosilní paliva do konce tohoto století, pokud chceme splnit cíle oznámené tento týden na schůzce skupiny G 7, tvrdí Francouzská nukleární společnost (SFEN) ve svém prohlášení.

Ve svém prohlášení, publikovaném spolu s Americkou nukleární společností a Evropskou nukleární společností a v souladu s iniciativou Nuclear4Climate, tvrdí SFEN, že vzhledem k rozsahu nároků, které představuje výzva k vyřazení zdrojů na fosilní paliva pro výrobu elektrické energie, bude svět potřebovat všechny nízkouhlíkaté zdroje včetně jaderných.

Podle mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC) bude nezbytné, aby během 35 let dosáhl podíl nízkouhlíkatých zdrojů při výrobě elektrické energie 80% ve srovnání s dnešními 30%, abychom zvládli hrozící změny klimatu. Ve stejném období se přitom očekává, že požadavky na dodávku elektrické energie se zdvojnásobí. Tato výzva, která před námi stojí, vyžaduje dle názoru SFEN využití všech dostupných nízkouhlíkatých technologií: obnovitelných zdrojů, jádra a CCS (použití fosilních paliv se zachycováním a ukládáním uhlíku).

SFEN uvádí, že jen velmi malé množství scénářů předpokládá omezení růstu průměrné teploty v rozmezí do dvou stupňů Celsia bez přispění jaderné energetiky k naplnění tohoto cíle.

Jaderné společnosti (Evropská, Americká a Francouzská) vyzývají k tomu, aby byl zajištěn přístup k financování výstavby pro země, které chtějí budovat jaderné elektrárny. „Rámcová konvence Organizace spojených národů ke klimatickým změnám a její protokoly musí umožnit státům, které si to přejí,využívat jadernou energii a mít přístup k jejímu financování v rámci boje proti klimatickým změnám, stejně jako je tomu u všech ostatních nízkouhlíkatých energetických zdrojů“, tvrdí SFEN.

SFEN k tomu uvádí: „Jaderná energetika je nízkouhlíkatý zdroj energie. Během celého životního cyklu (těžba a zpracování jaderného paliva, výroba zařízení, výstavba, provoz a vyřazení jaderných elektráren z provozu) je množství vyprodukovaných emisí skleníkových plynů srovnatelné s obnovitelnými energetickými zdroji.“

Francie má v komerčním provozu 58 jaderných reaktorů, které dodávají 75% spotřebované elektrické energie. Vláda vyhlásila záměr snížit tento podíl do roku 2025 na 50%, avšak ministraně pro energetiku Segolene Royal oznámila, že Francie musí plánovat výstavbu jaderných reaktorů nové generace, které nahradí staré bloky v době, kdy nebude možné dále prodloužit jejich provoz.

Na schůzce hlav států skupiny G 7 v Německu v uplynulém týdnu došlo k dohodě, že je nutné omezit emise skleníkových plynů úplným vyřazením zdrojů na fosilní paliva do konce tohoto století. Lídři G 7 v souladu s vědeckými poznatky konstatovali, že „výrazné omezení celosvětových emisí skleníkových plynů je nezbytné spolu s dekarbonizací světové ekonomiky v průběhu tohoto století“.

Prohlášení není závazné, ale jak uvedla BBC, vysílá jasný signál investorům, že z dlouhodobého hlediska ekonomiky jednotlivých států musí být energeticky zabezpečeny nízkouhlíkatými zdroji, které neprodukují emise znečisťující ovzduší.

Přeložil: RNDr. Miroslav Kawalec, Česká nukleární společnost

zpět na úvodní stránku