Zkušení radili mladým jak být úspěšným v jádře

Takový název měla akce pořádaná poprvé v rámci European Nuclear Young Generation Forum (YNGGF), které se konalo 22.-26.6.2015 v Paříži. Pořádaly ho společně Evropská Nukleární Společnost (sekce mladých) a francouzská nukleární společnost SFEN. Konference, které se účastnilo více než 350 mladých jaderníků z mnoha zemí Evropy, se zaměřila na aktuální témata jaderné energetiky. Hlavním tématem bylo, že jaderná energetika musí být součástí aktivit zaměřených na boj proti globálním změnám klimatu pomocí bezuhlíkatých technologií pro výrobu elektřiny.

V této souvislosti bylo na konferenci připomenuto společné prohlášení 39 národních nukleárních společností z celého světa vydané 4.května 2015 v Nice, že jaderná energetika musí být spolu s obnovitelnými zdroji hlavním nástrojem boje proti změnám klimatu na Zemi.

V průběhu prvních tří dnů konference byly předneseny zásadní presentace se strany mezinárodních organizací (IPCC, ENS) a hlavních francouzských jaderných organizací (EdF,AREVA,CEA ),zdůraznění práva jednotlivých zemí rozhodnout o národním energetickém mixu, který zohledňuje jejich možnosti, nutnost efektivní komunikace s veřejností, ukládání vyhořelého paliva v hlubinných úložištích a výstavba nových jaderných bloků v Evropě.

Na konferenci měly své stánky společnosti Westinghouse, AREVA,CEA, REEL a Fennovoima, které konferenci sponsorovaly. V rámci konference byla pořádána řada workshopů a tematických sekcí, které měly převážně interaktivní charakter a umožnily mladým účastníkům otevřenou výměnu názorů.

Na závěr byla pro účastníky konference připravena celá paleta technických exkurzí na lokality francouzských jaderných elektráren- Paluel (provoz),Flammaville (výstavba) a Superphénix (vyřazování z provozu) a dalších organizací rozsáhlého francouzského jaderného programu (IRSN, CEA, ANDRA,Le Hague,Creusot,Marcoule).

Vlastní akce „career building“, které jsem se účastnil, se konala první den konference. Zájem o otevřenou a neformální diskuzi „face to face“ projevilo asi 40 mladých účastníků konference, kteří byli vyzváni k zaslání svého CV sekretariátu konference.Roli rádců přijalo deset zkušených pracovníků v jaderné oblasti, které navrhly jejich národní jaderné společnosti, v mém případě ČNS.

Na základě výběru jsem se setkal se dvěma mladými jadernými odborníky-se Světlanou Arefinkinou (Rusko,MEFI)) a Peterem Nagyem (Maďarsko,MNT).Uspořádání rozhovoru bylo zcela neformální; oba účastníci seděli proti sobě bez stolu. Oba mí mladí partneři byli staří okolo 30 let, svobodní- mluvili dobře anglicky a měli již svá studia dokončena. Světlana změnila své odborné zaměření z ekonomického řízení v energetice a komunikace na experimentální studium ozářeného jaderného paliva moderními elektrofyzikálními metodami a hodlá v tom na MEFI pokračovat. Probírali jsme její možnosti zapojit se do mezinárodních týmů, které se zabývají obdobnou tématikou.

Petr je ve svém odborném zaměření dále a současné době dokončuje svoje PhD na téma stanovení Cs 135 ve vzorcích z jaderné elektrárny. V současné době pracuje v Metrologickém ústavu, ale rozhodl se zaměřit se na vědeckou dráhu. Po dokončení doktorského studia má nabídky jít pracovat do některé laboratoře v USA. Oba mladí kolegové si zvolili ze dvou základních možností tj.úzce zaměřený specialista vs. odborník s rozhledem v oboru, první variantu. To jsem jim schválil, ale upozornil jsem, že je potřebné zároveň si udržovat dostatečný přehled o celé jaderné oblasti. Podle mých zkušeností je třeba se k možným novým příležitostem stavět aktivně a předpokládat,že možná již žádné další nepřijdou. Je třeba účastňovat se konferencí (domácích i zahraničních) aktivně a být aktivní i v průběhu coffee breaků, kde lze získat řadu informací mimo vlastní akci a cenné kontakty.

Oběma mladým kolegům jsem předal informační materiály o ÚJV a CVŘ : včetně připomenutí 60-ti letého výročí založení ÚJV a významného projektu SUSEN , který realizuje CVŘ a je příležitostí pro mladé výzkumníky včetně publikace Jaderný humor, kterou ČNS vydala.

Na konferenci jsem získal čerstvou publikaci z roku 2015 finských autorů Rauli Partanena a Janne Korhonena Climate Gamble. Tato publikace podrobně rozebírá „argumenty“ Greenpeace a World Wildlife Fund o boji proti klimatickým změnám a nutnosti skoncovat s jadernou energetikou. Doporučil jsem výboru ČNS vydat překlad této publikace (cca 100 stran) u nás, neboť velmi jasně odhaluje nesprávnost argumentů zmíněných organizací.

Zdeněk Kříž

zpět na úvodní stránku