Prohlášení Evropské a České nukleární společnosti

New York schvaluje právní normu pro čistou energii
Clean Energy Standard (CES)


19. srpna 2016

Evropská nukleární společnost i Česká nukleární společnost jako její člen vítají politické opatření, Clean Energy Standard, normu pro čistou energii, kterou přijal na počátku tohoto měsíce Stát New York. Tato právní norma umožní společnostem, jež provozují jaderné elektrárny, větrné farmy a solární parky, získat kredity za nulové emise při výrobě elektrické energie. Celkově Clean Energy Standard požaduje, aby všichni dodavatelé elektrické energie ve státě vyráběli minimálně 50 % této energie v roce 2030 z obnovitelných zdrojů.

„Tento přístup činí ze státu New York skutečného lídra ve smyslu podpory všech zdrojů s nízkými emisemi uhlíku včetně jaderných při boji se změnami klimatu“ řekl Roger Schene, prezident Evropské nukleární společnosti. „Nestranná podpora všech zdrojů s nízkými emisemi uhlíku bude mít pozitivní vliv na ekonomiku i ochranu životního prostředí a měla by sloužit jako příklad k následování“, dodal Roger Schene.

Rostoucí naléhavost boje proti změnám klimatu a potřeba snížit emise uhlíku z energetických zdrojů byly podnětem k tomu, aby se Evropská nukleární společnost a spolu s ní i Česká nukleární společnost připojily k iniciativě Nuclear for Climate (N4C). Tato iniciativa je novým impulsem, který dává dohromady nejen vědce a odborníky z jaderné komunity na celém světě, ale také občany, kteří věří tomu, že musíme být aktivní už nyní, abychom mohli být úspěšní v boji s klimatickými změnami v budoucnu. Všechny nízkouhlíkové energetické zdroje včetně jaderných jsou nyní potřebné, abychom mohli účinně bojovat proti klimatickým změnám. Jaderná energetika zajišťuje v současné době 27 % celkové výroby elektrické energie v Evropské unii a podílí se 50 % na výrobě elektřiny z nízkouhlíkatých zdrojů.

Překlad: Miroslav Kawalec, 24.8.2016

zpět na úvodní stránku