Jižní Austrálie zvažuje vybudování světového úložiště jaderných odpadů

Královská komise pro jadernou energii navrhla Jižní Austrálii zlepšit situaci v jaderné energetice a vytvořit úložiště jaderného paliva, které by mohly využívat všechny země na světě. Špičkové úložiště jaderného odpadu by mělo být první ukázkou, kam by se mohla v budoucnu ubírat světová jaderná energetika. Vláda nyní návrh zvažuje.

Návrh Královské komise vydaný v květnu tohoto roku obsahuje 12 doporučení pro zlepšení jaderného cyklu v zemi a energetiky obecně. Ta by mohla vést především k zlepšení ekonomické situace státu. Úložiště by zřejmě bylo vítanou novinkou pro všechny země, které provozují jaderná zařízení a neustále řeší problém, jak naložit s jaderným odpadem. Velké úložiště jaderného odpadu by Jižní Austrálii přineslo světové prvenství a s ním i zlepšení postavení ve světové ekonomice.

To potvrzuje i Agneta Rising, generální ředitelka Světové nukleární asociace: „Spousta zemí se zabývá projekty ukládání jaderného odpadu. Vidíme pokroky, kdy si země vytváří svá vlastní úložiště, ale s vytvořením centrálního úložiště v Jižní Austrálii by se jim naskytla možnost výstavbu vlastních úložišť výrazně omezit.“

Ačkoliv by výstavba úložiště jaderného odpadu znamenala pro zemi významný krok v obnově její poměrně zastaralé energetiky, potřebuje takto velký projekt veřejnou i politickou podporu v zemi. Vláda sestavila porotu přímo z občanů země, která měla projít celý návrh Královské komise a rozhodnout, zda doporučení přijmout. K rozhodovacímu procesu byli přizváni i původní obyvatelé, aby měl každý možnost se vyjádřit k budoucnosti země.

Kromě výstavby jaderného úložiště Komise ve svém návrhu doporučuje více kroků ke zlepšení jaderného cyklu v zemi. Jedním z nich je i doporučení vládě, aby zrušila legislativní zákaz produkce energie z jaderných elektráren. Dále doporučuje sjednotit legislativu a zjednodušit podmínky schvalovacího procesu na těžbu radioaktivních rud a provést kroky pro maximalizaci výhod státu z průzkumu a těžby uranových ložisek.

Po projednání sestavenou porotou však vláda Jižní Austrálie odmítla 9 z 12 navrhovaných kroků. Mezi nimi je i odvolání zákazu produkce energie z jaderných elektráren. Otázka vybudování úložiště jaderného odpadu však zůstává otevřená pro další jednání a proběhne k ní referendum.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku