Finský úřad pro jadernou bezpečnost vyzývá firmu Fennovoima ke zlepšení kultury bezpečnosti

Fennovoima, firma budující elektrárnu Hanhikivi-1, musí před zahájením výstavby zlepšit svou kulturu bezpečností, říká ve svém prohlášení finský úřad pro radiační a jadernou bezpečnost STUK. Podle tohoto prohlášení musí Fennovoima zlepšit řízení některých firem, které se podílejí na projektování a výstavbě jaderné elektrárny, včetně dodavatele projektu RAOS Project, součásti ruské státní korporace Rosatom, a hlavního dodavatele stavby – ruské společnosti Titan-2. Úroveň bezpečnostní kultury těchto dvou společností momentálně nesplňuje finské požadavky, říká STUK. Zároveň říká, že firma Fennovoima musí zajistit, že společnosti zapojené do projektu Hanhikivi-1 musí zvýšit úroveň svých bezpečnostně významných rozhodovacích procesů. Mluvčí STUK prohlásil, že Fennovoima již vykazují jistý pokrok ve zlepšování své bezpečnostní kultury podle předchozích doporučení STUK, ale stále existuje „prostor pro zlepšení“. STUK požaduje, aby ruské společnosti zapojené do projektu Hanhikivi-1 byly schopny vyhovět finským standardům. Elektrárna Hanhikivi-1 má být vybavena reaktorem VVER-1200 typu AES-2006. Její připojení do sítě je plánováno v roce 2024. Povolení k výstavbě bloku od STUK se předpokládá v roce 2019.

Zdroj: Informační servis ČNS (překlad ze sítě NucNet)

zpět na úvodní stránku