ZPRAVODAJ 04/02

V čísle: - International Youth Nuclear Congress 2002

- Mise MAAE IPPAS na JE Temelín

- Zprávy ze sítě NucNet

- Konference o Temelínu

- Seminář o odpadech v jaderné energetice

- WIN - Pozvánka na přednášku

- Seminář se zaměřením na havarijní připravenost jaderných zařízení - pozvánka

- Členské příspěvky od individuálních členů za rok 2002

International Youth Nuclear Congress 2002

16. - 20. dubna se konal v Daejeonu v Jižní Koreji v pořadí druhý Mezinárodní jaderný kongres mladých (první se uskutečnil v roce 2000 v Bratislavě). Kongres probíhal v Korean Atomic Energy Reseach Institute (KAERI) - přesněji v jeho výcvikovém středisku, které bylo u příležitosti kongresu slavnostně otevřeno. Toto moderní výcvikové středisko je určeno pro kurzy MAAE, takže v budoucnu jistě někteří kolegové do tohoto centra zavítají. Letos se kongresu zúčastnilo téměř 200 mladých odborníků z celého světa (včetně pro jaderný průmysl exotických zemí jako je Nigérie nebo Ghana) a ze všech oblastí počínaje elektrárnami přes výzkumné ústavy a dozorné orgány až po nukleární medicínu. Na úvod kongresu vystoupil se zdravicí korejského prezidenta ministr vědy a techniky pan Young Bok Chae, kterého následovali Werner Burkart (zástupce generálního ředitele MAAE), Luis Echavarri (generální ředitel Nuclear Energy Agency OECD), John Ritch (generální ředitel World Nuclear Association) a dále potom Jae In Shin (prezident Korejské nukleární společnosti), Gail Marcus (prezidentka Americké nukleární společnosti), Andrej Stritar (prezident Evropské nukleární společnosti), Anatoli Zrodnikov (prezident Ruské nukleární společnosti) a pan Toshiki Miyamoto (vice-prezident Japonské nukleární společnosti). Z výčtu těchto osobností je vidět, jakou má Mezinárodní jaderný kongres mladých prestiž, přestože se letos konal teprve jeho druhý ročník.

Dále probíhal kongres v několika sekcích - Reaktorové technologie, Bezpečnost, spolehlivost a lidský faktor, Palivový cyklus, Ekonomické aspekty výroby elektrické energie, Public relations, Ochrana životního prostředí. Já jsem prezentoval elektrárnu Dukovany v sekci Palivový cyklus s referátem o historii, současnosti a budoucnosti palivových cyklů na EDU.

Za zmíňku určitě stojí to, že slovenská delegace byla s počtem 11 druhou největší (nejvíce - 35 - bylo účastníku z Ruska). Je to dáno asi tím, že na Slovensku je díky prvnímu kongresu, který zde proběhl, mnohem větší povědomí o této akci a tím i větší podpora organizací při vysílání delegátů. Česká delegace patřila s jedním účastníkem k nejmenším.

Na závěr kongresu jsme zavítali na jadernou elektrárnu Yonggwang, která se nachází v jižní části korejského poloostrova na pobřeží Žlutého moře. V této lokalitě je postaveno celkem šest bloků s tlakovodními reaktory o elektrickém výkonu 1000 MW ve dvousmyčkovém uspořádání, které provozuje společnost Korea Hydro & Nuclear Power. První z bloků byl uveden do provozu v roce 1986. Pátý blok dosáhl první kritičnosti v listopadu minulého roku a šestý blok čeká na provozní licenci, kterou by měl obdržet v červnu letošního roku a první kritičnost dosáhnout v červenci.

Celkem je v Jižní Koreji v provozu 16 bloků a ve výstavbě 4. Celkový instalovaný výkon v jaderných elektrárnách je 13716 MW (4000 ve výstavbě) a podílejí se na celkové výrobě elektrické energie v zemi 39 procenty (klasické elektrárny pokrývají 59 a vodní 2 procenta).

Během kongresu jsem neformálně jednal se zástupci Korejské nukleární společnosti (KNS) a informoval jsem je o smlouvě o spolupráci, kterou nedávno uzavřela ČNS s Japan Atomic Energy Society a o našem zájmu uzavřít podobnou smlouvu s KNS. Korejští kolegové přislíbili, že tuto možnost projednají na jejich výborové schůzi.

Příští Mezinárodní jaderný kongres mladých by se měl uskutečnit v roce 2004 v Kanadě.

Daneš Burket

Mise MAAE IPPAS na JE Temelín

Dopisem Ing. Dany Drábové, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále SÚJB) ze dne 3. 7. 2001, požádal SÚJB Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (dále MAAE) na JE Temelín o provedení tzv. “follow-up” IPPAS mise (International Physical Protection Advisory Service). Provedení této mise navázalo na již provedenou misi IPPAS na JE Temelín ve dnech 14.-15.9. 1998, která byla zaměřena na oblast zajištění fyzické ochrany v období výstavby a dále sledovala proces realizace technického systému fyzické ochrany, zpracování bezpečnostních analýz a celkovou koncepci způsobu zajištění fyzické ochrany. Navazující mise měla za cíl posoudit konečný stav zajištění fyzické ochrany JE Temelín na úrovni již provozovaného jaderného zařízení a předložit JE Temelín eventuálně doporučení nebo návrhy vedoucí ke zkvalitnění systému fyzické ochrany, resp. dosažení úrovně, která je ve formě doporučení MAAE pro oblast fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení specifikována v dokumentu agentury INFCIRC 225 Rev. 4.

Vlastní mise byla na JE Temelín provedena ve dnech 8.-12.4. 2002. Sedmičlenný tým expertů tvořili zástupci USA, Kanady a Francie, ve funkci pozorovatelů působili zástupci Ukrajiny a Litvy.

Co se týče vlastního výsledku proběhnuvší mise, základní představu poskytne vyjádření vedoucího mezinárodního týmu pana Davida Eka tak, jak jej presentoval na závěrečné tiskové konferenci k výsledkům této mise:“Celý týden jsme velmi otevřeně hovořili se zaměstnanci fyzické ochrany elektrárny, procházeli její jednotlivé části a prováděli nejrůznější zkoušky. Na tomto základě nyní můžeme říci, že ochranný systém na Temelíně je zcela srovnatelný se stejnými systémy v západní Evropě. Je velice moderní a dobře udržovaný. Všichni zaměstnanci jsou profesionálové a je zde i velmi silná kultura bezpečnosti”.

V kontextu s tímto zveřejněným vysoce pozitivním hodnocením je možno podtrhnout ještě jeden výrazný hodnoticí aspekt ze strany mezinárodního týmu expertů. Tím je skutečnost, že v rámci hodnoticí zprávy MAAE nebylo pro systém fyzické ochrany JE Temelín formulováno žádné doporučení, což je nutno ze strany MAAE považovat za nejmarkantnější hodnoticí prvek realizované kontrolní mise pro oblast zajištění fyzické ochrany této elektrárny.

Ing. Václav Hanus

T H E W O R L D ´S N U C L E A R N E W S A G E N C Y

Zprávy ze dne: 23. 4. 2002

Nový čínský jaderný blok do komerčního provozu

Podle vládou autorizovaného prohlášení vstoupil minulý týden čtvrtý čínský jaderný blok do komerčního provozu.

První blok Qinshan phase 2 vstoupil do komerčního provozu 17. dubna - 47 dní před plánovaným termínem - po 100 hodinách nepřerušeného provozu při plném výkonu. Jedná se 600 MW tlakovodní reaktor (PWR), popisovaný jako “první jaderná elektrárna, postavená pro komerční využití podle vlastního čínského projektu”. Připojení k síti proběhlo začátkem tohoto roku (viz Business News No. 9, 7. února).

Zdroj: CIIC

Italský ministr o ´přehodnocení´ jaderné politiky

Italský ministr průmyslu, Antonio Marzano, dokončuje nový návrh energetické legislativy, ve kterém se očekává zdůraznění toho, že Itálie bude potřebovat opětovně zvážit svou současnou ne-jadernou politiku.

Představitelé italské jaderné energetiky říkají, že dokument, který vyzývá k “opětovnému zvážení” využití jaderné energie v Itálii - od referenda v roce 1987 byla zakázána - byl schválen parlamentem.

Dokument představuje základy pro blok energetických reforem, které by měl pan Marzano předložit příští měsíc a kde se očekává výzva k přijetí nové italské energetické politiky, která bude zahrnovat “základní úlohu” jak jaderné energie, tak i ´čistých klasických´ technologií.

Pan Marzano řekl, že Itálie potřebuje “definitivně zvážit jadernou energetiku - zdroj energie, které jiné evropské státy významně využívají”.

Mluvčí ministra zdůraznil, že vláda ještě není připravena k tomu, aby zvrátila výsledek referenda z roku 1987. Dodal: “Čas ještě není zralý k tomu, abychom v Itálii doporučili jaderné elektrárny”.

Úřad potvrdil zprávu z předních finančních novin, Il Sole 24 Ore, že legislativa povzbudí italské jaderné společnosti k tomu, aby věnovaly více zdrojů do jaderného výzkumu a aby se aktivněji zapojovaly do jaderných činností v zahraničí - zvláště ve státech jako je Slovinsko, Chorvatsko a Česká republika.

Prezident parlamentní komise pro ekonomické aktivity, obchod a turismus, Bruno Tabacci, tisku řekl: “Není to žádný skandál, zvláště pokud již dovážíme jadernou energii vyrobenou jen ve vzdálenosti několika kilometrů, ve Francii.”

Nejnovější vývoj přichází méně než rok poté, co italský ministr pro komunální politiku řekl, že vláda - vzhledem k vysokým cenám za elektřinu a zavázání se ke snížení emisí skleníkových plynů (viz News. No. 189, 11. června) - bude možná muset “přezkoumat” svou jadernou politiku.

Zdroj: Italský parlament / SOGIN / Ansaldo / různé

Zprávy ze dne: 24. 4. 2002

Diskuse na téma ´Život bez jaderné energie´ na jednání SVA

Švýcarská Společnost pro atomovou energii (SVA) uspořádá příští měsíc ve Švýcarsku konferenci, na které se bude diskutovat o možných následcích při vyřazení jaderných elektráren z provozu.

Konference se zaměří na důležitost jaderné energii ve Švýcarsku. Přichází před tím, než dvě protijaderné iniciativy, “Elektřina bez atomu” a “Moratorium plus”, uspořádají příští rok celonárodní hlasování (viz News No. 124, 1. dubna 1998). Loňská ekonomická studie ukázala, že vyřazení švýcarských jaderných elektráren z provozu a jejich nahrazení obnovitelnými zdroji a / nebo radikální zlepšení efektivnosti využívání elektřiny by zemi stálo více než 60 miliard švýcarských franků (viz Background No. 2, 17. ledna 2001).

Další informace jsou na:

http://www.atomenergie.ch

Zdroj: SVA

Zprávy ze dne: 25. 4. 2002

Nový německý Atomový zákon vstoupí v platnost

Německý ministr životního prostředí oznámil, že nový atomový zákon bude zveřejněn ve federálním tisku Gazette zítra (26. dubna) a v platnost stoupí o den později.

V dnešním prohlášení ministr životního prostředí Jürgena Trittina připomíná, že nový zákon vstoupí v platnost v době 16. výročí havárie v Černobylu.

Nový zákon zaručí dohodu, kterou loni podepsali představitelé hlavních německých jaderných zařízení a protijaderná ´rudo-zelená´ vláda kancléře Gerharda Schrödera (viz News No. 191, 12. června).

Klíčové body zákona, tak jak byly schváleny parlamentem, jsou následující:

Vedoucí představitelé německých zařízení loni řekli, že tato dohoda představuje “to nejlepší z možných alternativ”. Řekli, že ji podepsali proto, aby mohli pokračovat ve výrobě jaderné energie “bez politického zasahování tak dlouho, jak to bude možné” a dodali, že vláda se “zavázala k nerušenému provozu jaderných elektráren a nezasahování do řízení jaderného odpadu”.

Edmund Stoiber, hlavní opoziční kandidát kancléře Schrödera pro příští federální volby, zapochyboval o dlouhodobé platnosti nového zákona, když řekl, že pokud bude zvolen, “změní” protijadernou politiku současné vlády (viz News No. 20, 17. ledna).

Zdroj: BMU / Německé atomové fórum

Komisařka EU navrhuje ´společné´ bezpečnostní normy pro EU

Komisařka EU pro energetiku, Loyola de Palacio, řekla, že předloží konkrétní plány na vytvoření ´společných postupů´ pro vytváření a zavádění jaderných bezpečnostních norem ve všech členských státech EU.

Paní de Palacio v projevu pro průmyslový výbor Evropského parlamentu (EP) v úterý řekla, že “přišel čas”, aby vznikly společné celoevropské jaderné normy, a to zvláště v době, kdy se má EU rozšířit ze současných 15 na 27 členských států.

Její komentář k jaderným bezpečnostním normám - oblasti, kterou se v současnosti zabývá Asociace západoevropských dozorných orgánů (WENRA) (viz Background No. 29, 13. listopadu 2000) - přichází v souvislosti s vytvářením současné energetické politiky v EU.

Řídící výbor pro energetiku a dopravu ve spolupráci s odpovídajícími výbory EP v současnosti dokončuje Roční politickou strategii (APS) pro rok 2003 - tři prioritní otázky jsou:

Pokud se týká rozšíření, paní de Palacio zdůraznila důležitost zajištění dodávek energie a tři hlavní aspekty:

spolehlivost dodávek, zajištění ´energetické infrastruktury´ v rámci EU a jaderná bezpečnost.

Spolehlivost dodávek uvedla v souvislosti se Zelenou listinou (viz News No. 347, 16. listopadu) a dodala, že nedávné události na Středním východě a ve Venezuele “opět ukázaly”, co to znamená, když se vysoce spoléháme na dovoz ropy: “I když se zdá, že se situace od začátku měsíce zlepšila, cena za barel ropy je stále 28 dolarů ve srovnání s 20 dolary koncem února.”

K otázce norem pro jadernou bezpečnost se vyjádřila takto: “Nebudu se snažit zastírat fakt, že tato otázka poutá můj zájem. V rozšířené Evropě, kterou v současnosti budujeme, nemůžeme ignorovat rizika, ke kterým by mohlo z důvodů nečinnosti na straně EU v této oblasti dojít. Veřejnost by nám to nikdy neodpustila.”

“V souvislosti s rozšířením požádala Evropská rada ministrů na svém jednání v Cologne v červnu 1999 Evropskou komisi, aby zajistila zavedení zdokonalených bezpečnostních norem ve střední a východní Evropě. Na základě tohoto mandátu Rada a Komise označily osm reaktorů (Kozloduj 1-4 v Bulharsku, Ignalia 1-2 v Litvě a Bohunice 1-2 na Slovensku), které by měly být vyřazeny z provozu, neboť by se podle vyjádření expertů cenově nevyplatilo tyto reaktory modernizovat tak, aby se dosáhlo uspokojivé bezpečnostní úrovně.

“Během jednání o připojení bude Komise vyžadovat, aby dohodnuté termíny vyřazení byly respektovány a já osobně jsem si vyžádala to, aby tyto závazky byly jako minimální řešení zahrnuty v dohodách o připojení.”

“Nerozumím tomu, proč máme v rámci EU velmi detailní normy pro otázky jako je např. kvalita vod v řekách a jezerech, ale nemáme společný přístup k zajištění vysoké úrovně jaderné bezpečnosti.... Já proto chci, společně s iniciativami zabývajícími se jadernou bezpečností a odstavováním jaderných elektráren v kandidátských zemích, předložit postup k udržení vysoké úrovně bezpečnosti v zemích EU.”

Zkráceno

Celý proslov paní de Palacoi je k dispozici (ve francouzštině a Španělštině) na:

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=SPEECH/02/176/0/RAPID&1g=FR&display

Zdroj: Evropská komise

Konference o Temelínu

Ve dnech 11. a 12. prosince 2002 se bude v konferenčních prostorách hotelů SRNÍ a ŠUMAVA v  Srní na Šumavě konat konference ZHODNOCENÍ VÝSTAVBY A SPOUŠTĚNÍ JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN. Organizátoři konference předpokládají účast všech hlavních realizátorů JE Temelín, představitelů významných úřadů, ministerstev, úřadů státního dozoru, výzkumných organizací a vysokých škol. Cílem konference bude zhodnotit jednotlivé etapy přípravy, výstavby, spouštění a provozu jaderné elektrárny Temelín z pohledu všech zúčastněných. Pozornost bude věnována dopadům změn projektu, problémům, které se objevily v průběhu výstavby a spouštění, a způsobům a výsledkům jejich řešení. Konference by se měla zabývat i prostředím a okolnostmi, které výstavbu a spuštění Temelína provázely. Neméně zajímavá jistě bude i analýza celkové situace a mezinárodního kontextu, v nichž výstavba probíhala. V neposlední řadě půjde i o obyčejná lidská setkání odborníků z různých oblastí při příležitosti zakončení výstavby elektrárny.

Konference bude organizována jako národní, takže jednacími jazyky budou čeština a slovenština, i když zahraniční účastníci budou mít možnost svých prezentací v ruštině nebo angličtině. Pozvánka s podrobným programem konference bude uveřejněna v říjnu, nicméně doporučujeme, abyste si ji do svého kalendáře zařadili už nyní. Těšíme se nashledanou na Srní 11. prosince.

Výbor ČNS

Seminář o odpadech v jaderné energetice

ODPADY-VĚC POLITICKÁ, to je název semináře, který se bude konat 1. října 2002 v Domě techniky ČSVTS na Novotného lávce. Jeho náplní bude problematika nakládání s nebezpečnými a radioaktivními odpady a její vztah k veřejnosti. Opět se bude konat pro české účastníky, takže celý proběhne v češtině. Jak již vyplývá z názvu a podtextu, bude se zabývat různými druhy odpadů, které vznikají při provozu jaderné elektrárny a využívání ionizujícího záření. Předmětem zájmu budou způsoby nakládání s odpady a jejich zpracování před uložením do trvalých úložišť, ale i možnosti a podmínky pro uvolnění některých odpadů do životního prostředí.

Seminář bude určen široké technické veřejnosti i ostatním zájemcům o tuto problematiku. O programu semináře a jeho organizaci vás budeme zavčas podrobně informovat.

 

Ing. Jaroslav Kulovaný

 

ČESKÁ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOST

Vás zve na seminář

havarijní připravenost jaderných zařízení

 

Datum konání: čtvrtek 27. června 2002

Místo: Praha 1, Novotného lávka, budova ČSVTS, sál 319

Zahájení: 9.00 hod.

Vložné: 300,- Kč

Vložné bude vybíráno při prezenci

Program:

ČAS

AUTOR

NÁZEV

9:00

ČNS

ZAHÁJENÍ

9:05

PAVEL LUKEŠ, MV GŘ HZS

Struktura krizového plánování a krizové řízení V ČESKÉ REPUBLICE

9:45

Oldřich Mach, EDU

Struktura krizového plánování a krizové řízení V JADERNÝCH ZAŘÍZENÍCH

10:30

 

PŘESTÁVKA

11:00

IVO NOVOTNÝ , ETE

Krizová komunikace

11:45

Ferdinand SZEMLA, DMS

Zajištění transportů jaderných materiálů z pohledu havarijní připravenosti

12:25

 

PŘESTÁVKA

13:25

VĚRA STAROSTOVÁ, SÚJB

Krizové řízení v oblasti jaderných zařízení ve vazbě na SÚJB

14:10

VLADIMÍR FIŠER, ÚJV ŘeŽ

Práce ÚJV Řež pro oblast krizového řízení

14:55

 

DISKUSE

15:40

Čns

ZÁVĚR

 

garant semináře: Ing. Oldřich Mach, ČEZ-EDU, tel. +420 618 81 4618, e-mail: machxo1.edu@mail.cez.cz

 

Členské příspěvky od individuálních členů za rok 2002

Většina členů má svoje příspěvky vyrovnány a hodně jich využilo možnosti zaplatit za 5 let, nebo má úplně po starosti, protože si předplatili trvalé členství. Pro ty, kteří zatím nesplnili jednu z mála členských povinností, znovu připomeneme známá pravidla :

Nezapomínejte nám sdělit, zda jste odešli do důchodu, nebo máte jiný důvod pro osvobození od členského příspěvku. Ten neplatí nevýdělečné osoby, mezi které řadíme důchodce, studenty a osoby na mateřské dovolené. Datum a důvod pro zařazení do této kategorie nám ovšem musíte sdělit.

Prosíme o platbu bankovním převodem na účet ČNS v Komerční bance Praha-východ :

Název účtu : Česká nukleární společnost

Číslo účtu : 11039111/0100

Variabilní symbol : vaše rodné číslo

Platby v hotovosti pouze zcela výjimečně prostřednictvím členů výboru.

Skutečně nezapomeňte zaplatit tak, abyste stihli uzávěrku roku 2002, což je 30. června 2002. Seznamy právoplatných členů pravidelně aktualizujeme, protože do sekretariátu Evropské nukleární společnosti platíme poplatek podle počtu členů a kromě toho členové uvedení v našem seznamu dostávají New Europe Worldscan (jistě jste zaregistrovali, že po loňském výpadku vyšlo nedávno první číslo roku 2002).

Václav Bláha

 

 

 

 

Zpravodaj ČNS 4/2002, vydán 13.5.2002

Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz

Prezident: Václav Hanus, tel.: 0334 78 21 43, hanusv1.ete@mail.cez.cz

Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 02 685 79 62, mantlik@nri.cz

Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001