ZPRAVODAJ   03/2004

V čísle:
- Výroční konference ČNS
- International Youth Nuclear Congress 2004
- Výběr zahraničních zpráv
- VVER - 2004 Experience and Perspectives
- Co vyšlo na web stránkách ČNS


Výroční konference ČNS

více zde


International Youth Nuclear Congress 2004

více zde


Výběr zahraničních zpráv

Bude Rusko ratifikovat protokol z Kyota?
Rusko se chystá ratifikovat protokol z Kyota. Prezident Putin dal v pátek minulý týden na summitu mezi EU a Ruskem v Moskvě jasné stanovisko, že bude urychlen proces směrem k podepsání této důležité mezinárodní dohody. Tato ratifikace protokolů Ruskem dá velice silnou politickou motivaci EU a celému mezinárodnímu společenství vzhledem k celosvětovému řešení klimatických změn a globálnímu oteplování. Vzrůstajíci napětí v evropských podnikatelských kruzích majících vztah k politice kolem změn klimatu je úzce spojováno s obavou, že by Rusko nepodepsalo tyto závazky z Kyota a Evropa by se tak stala politicky i ekonomicky izolovaná. Putinův předběžný souhlas byl ovlivněn přijetím Ruska do WTO (World Trade Organization), což spolu souvisí jen okrajově, ale ukazuje to na strategii postupu této velmoci vzhledem k EU. Evropští stratégové a mluvčí jsou však v hodnocení dílčího úspěchu opatrní, protože v Rusku existuje celá řada odpůrců podpisu Kyotského protokolu, včetně nejbližších prezidentových poradců. Nicméně se očekává zvýšení tržní ceny kreditů vydaných dle mechanismů CDM a JI, které řada firem a zemí chce použít na zajištění svých závazků ohledně výpustí skleníkových plynů. Jakmile by protokol z Kyota nabyl právní moci (po podpisu Ruska by státy, které ratifikovaly protokol, představovaly 61% výpustí CO2 do ovzduší), tak se očekává, že Japonsko a Kanada budou nejvýznamnější kupci těchto kreditů.

Rosatom přímo pod ministerským předsedou
Ruský prezident pan Vladimír Putin vydal 20.5.2004 dekret, kterým převádí Federální atomovou agenturu, Rosatom, pod přímou zodpovědnost ministerského předsedy pana Michaila Fradkova. Tímto se ruší předchozí zařazení Rosatomu pod Ministerstvo průmyslu a energetiky a Ministerstvo obrany (jedná se o obdobu našeho Státního úřadu pro jadernou bezpečnost – pozn.překl.). Dále byla tímto dekretem vytvořena jednotná organizace – Federální služba pro ekologický, technologický a jaderný dozor, též kompetenčně zařazená pod ministerského předsedu, která má zamezit tříštění různých souvisejících zodpovědností do různých ministerstev a zjednodušit tak organizaci. Toto nové řešení navazuje na ostatní změny organizace vlády v Rusku, které následují po znovuzvolení V. Putina začátkem t.r. Postavení, které bude nyní agentura Rosatom zastávat, vyjadřuje mj. důležitost, která se v Rusku dává jaderné energetice pro jeho další ekonomický rozvoj. Nová organizace má preventivně odstranit potenciální konflikty zájmů dozorných orgánů, které byly doposud podřízeny různým ministerstvům.

Rychlé reaktory v Japonsku nekončí
Nepravdivé informace o tom, že Japonsko ustupuje od vývoje rychlých množivých reaktorů, které proběhly světovým tiskem, byly odmítnuty zástupci JAIF (Japonské atomové průmyslové fórum). V říjnu 2003 japonská vláda schválila energetický program, který specifikuje jádro jako klíčový element japonské energetické politiky pro nadcházející období. Kromě toho Komise pro atomovou energii detailně specifikovala potřebu Japonska pro další vývoj rychlých množivých reaktorů a rozšíření využívání MOX paliva.

Jaderná energetika pomohla Bavorsku k prosperitě
Významný německý opoziční politik pan Edmund Stoiber, vedoucí strany CSU (Christian-Social Union) v Bavorsku, vystoupil se silnou kritikou současné federální politiky ve vztahu k využívání jaderné energetiky. Pan Stoiber řekl, jádro vždy hrálo základní úlohu v bavorské energetice a pomohlo k nebývalému rozvoji celého regionu z poměrně zaostalé, převážně zemědělsky orientované oblasti na dnešní světově uznávanou kolébku moderních technologií a vysoce kvalifikované pracovní síly. Veškerý tento rozvoj byl dosažen díky jaderné energetice a s ní spojených odvětví. Jádro se podílí na výrobě elektřiny v Bavorsku z plných 2/3 a odchod od něho by znamenal pro Německo dramatickou závislost na dovozech paliv (nafta a plyn). K tomu dodal, že moderní průmyslový region nemůže bez jádra existovat. Navíc Německo ztrácí svou vedoucí úlohu rozvoje těchto technologií a kráčí zpět v oblasti vývoje norem jaderné bezpečnosti na mezinárodní úrovni. Dostává se takto do izolace v energetické technologické politice. Pan Stoiber byl hlavním protikandidátem kancléře Gerharda Schrodera ve volbách v 09/2002, který zastupuje vítěznou rudo-zelenou koalici.

Rekordně krátká odstávka pro výměnu paliva
Ve Švédsku na 3. bloku JE Ringhals se podařilo provést zatím nejkratší odstávku pro výměnu paliva na reaktorech typu PWR, a to za 14 dní a 16 hodin. Tento výkon je pravděpodobně světovým rekordem na blocích tohoto typu. Oficiální prohlášení mluvčího elektrárny uvádí, že tato doba je téměř polovina toho co bylo v minulosti považováno za obvyklou délku odstávky na výměnu paliva. Ředitel provozu 3. bloku pan Christian Schwartz k tomu uvedl, že si pro tuto odstávku stanovili vizi "Bezpečná a krátká" a že její naplnění představovalo těžkou práci a dlouhou a pečlivou přípravu. Znamenalo to změnit způsob myšlení personálu a zavést zcela nové metody práce. Díky tomu může být blok Ringhals 3 připojen cca o 14 dní déle k síti a vyrobit okolo 300 GWh elektřiny – což představuje roční potřebu středně velkého švédského města. JE Ringhals má 4 reaktorové bloky 1x BWR a 3x PWR a jejími vlastníky jsou společnosti Vattenfall AB a Sydkraft.

Vyjádření ke stavbě nové finské JE
Finské ministerstvo průmyslu a obchodu obdrželo cca 70 vyjádření týkající se stavby 5. jaderného energetického bloku na lokalitě JE Olkiluoto. V souvislosti s přípravou rozhodnutí o povolení licence k výstavbě se k této záležitosti měli možnost vyjádřit zástupci veřejnosti, různých organizací, ostatních ministerstev i zahraničních organizací a institucí. Z ciziny obdrželi vyjádření z 10 zemí EU. Nejdůležitější pro povolení licence je stanovisko finského úřadu pro jadernou bezpečnost a radiační bezpečnost (STUK), které se očekává do konce roku 2004. Tato vyjádření budou umístěna na veřejnou web stránku ministerstva www.ktm.fi. Finská vláda a později i parlament se rozhodli již asi před dvěma lety (24. května 2002) o výstavbě tohoto bloku, ale před udělením licenčního povolení je třeba splnit řadu podmiňujících kroků - jako je např. možnost vyjádření různých subjektů. Výběrovým řízením byl vybrán projekt reaktorového bloku EPR konsorcia Areva-Siemens o tepelném výkonu 4300 MWt a elektrickém 1600 MWe, s plánovanou životností 60 let. Časový plán předpokládá vydání licence na výstavbu na počátku příštího roku a výstavba má trvat 4 roky, tzn. blok má být uváděn do provozu, jak bylo plánováno, v roce 2009.

80% lidí ve Švédsku souhlasí s využíváním jaderné energie
Vnitropolitická situace a veřejné mínění ve Švédsku se silně odlišuje od dlouhodobého strategického cíle vlády na odchod od jaderné energetiky. Pověřený vládní vyjednávač pan Bo Bylund neuspěl při jednáních se zástupci energetických společností ohledně odstavení bloku Barseback 2, protože za ztrátu této kapacity nebyla nalezena odpovídající náhrada. Nedávno provedený průzkum švédské veřejnosti také ukázal zcela odlišné tendence, které jednoznačně ukazují, že 80% veřejnosti chce pokračovat v energetickém využívání jádra (27% provozovat až do konce životnosti, 32% provozovat a pokud bude nutné, tak postavit další jaderné kapacity, 21% dále rozvinout jaderný program v zemi). Pouze 17% obyvatelstva by chtělo odstavit jádro okamžitě a 3% není rozhodnuta. Při stanovování priorit co se týká vztahu energetiky a ŽP: 77% veřejnosti chce zastavit emise skleníkových plynů, 13% zastavit další rozvoj vodních elektráren, 7% zastavit provoz jádra a 3% neví.

Dokončení rozestavěné JE Belene
Minulý týden bulharská vláda rozhodla o dokončení rozestavěné JE Belene, a to výběrovým řízením, které má být uskutečněno do konce roku 2004. Ministr energetiky Milko Kovačev se chystá k této proceduře v červnu vydat předpis o použité variantě výběrového řízení. Bylo řečeno, že proces musí být dostatečně transparentní, ale že musí proběhnout rychle, protože dle schváleného celkového scénáře má být první blok spuštěn již v 2009-2010. Doposud dalo nabídky 5 dodavatelů a mezi nimi je i Škoda JS s ÚJV Řež, divize Energoprojekt, které zaštiťuje konsorcium bank. Škoda JS nabízí dostavení již rozestavěného bloku VVER 1000, model 320 (ze 40% rozestavěná) a využití zkušeností z výstavby ETE. Z ostatních dodavatelů mají reálnou šanci ještě Kanaďané se svým projektem Candu-6 (spolupráce s Ansaldo Nucleare, Hitachi, Bechtel a Itochu) a Atomstrojexport s Framatomem ANP, kteří nabízí modernizovanou VVER 1000 s MaR a Elektro systémy dodanými německými a francouzskými firmami. Nejpravděpodobnější varianta, a to zejména pro první blok, se jeví dostavění VVER 1000, ale další ukáže až výběrové řízení.

Nový jaderný blok na Ukrajině
Ukrajina potvrdila své plány na výstavbu nového jaderného bloku v lokalitě JE Chmelnická. 30. dubna se konala v Kyjevě konference, kde ministr paliv a energetiky pan Sergey Tulub představil ukrajinskou energetickou politiku do roku 2030. Při této příležitosti řekl, že v letech 2010-2012 Ukrajina plánuje uvést do provozu 3. blok JE Chmelnická, s moderním reaktorem nové generace o výkonu nejméně 1000 MWe, vysokou koherentní bezpečností, řadou bezpečnostních vlastností a dobrou manévrovací schopností. Lokalita byla původně plánována na čtyři reaktorové bloky VVER 1000, z nichž jeden je již v provozu a druhý má být spuštěn v srpnu 2004. Výstavba dalších bloků (3.a 4.) je považována za strategický projekt a o typu reaktorů není zatím konečně rozhodnuto. Jádro dosáhlo v roce 2003 rekordního podílu na výrobě elektřiny, a to 51%. Tento stav se má udržet nejméně do r.2015.
V této souvislosti WANO-MC oznámilo, že dokončili první tzv. "předprovozní" Peer Review na dvou spouštěných ukrajinských blocích JE Chmelnická 2 a Rovenská 4. Na provedení těchto partnerských prověrek byly použity upravené metodiky WANO "Performance Objectives and CriteriaL".

Nová jaderná elektrárna v Kazachstánu
Kazachstán plánuje stavbu nové JE . Země se chystá v roce 2007 vypsat tendr na výstavbu nové jaderné elektrárny, která má stát na místě dnešní nedostavěné hydroelektrárny na břehu jezera Balkaš. Prezident Nursultan Nazar Bayev při své návštěvě Moskvy diskutoval tuto otázku s prezidentem Putinem a ministerským předsedou Michailem Fradkovem.

Zvýšení počtu jaderných elektráren v EU
Evropská unie má po připojení nových zemí v provozu 155 jaderných energetických bloků v 13 zemích ze 25 členských zemí EU. V bývalé "patnáctce" EU mělo jádro největší dílčí podíl na výrobě elektřiny 35%, následováno uhlím 29% a plynem 15%. V objemech se v roce 2003 v EU vyrobilo 2544.9 TWh elektřiny (v porovnání s rokem 2002 2479.1 TWh), spotřeba dosáhla 2574.4 TWh a dovoz byl 235.3 TWh. Co se týká jednotlivých zdrojů, tak výroba elektřiny spalováním fosilních paliv představovala 1378 TWh, jádro 853.5 TWh, voda 295.8 TWh, geotermální a další zdroje 17.6 TWh. Současný nárůst spotřeby elektrické energie v Evropě a podíl využívání jednotlivých zdrojů neodpovídá závazkům na snížení výpustí skleníkových plynů do ovzduší. Energetické programy na zvýšení využívání obnovitelných zdrojů a zvýšení efektivity nedosahují nárůstu potřeby, a proto bude jaderná energetika v budoucí EU neodmyslitelnou součástí energetického mixu.

Prodloužení licence pro JE Beznau 2
Jaderný dozor HSK udělil JE Beznau 2 (365 MWe, PWR) provozní licenci provozovat tento blok i po termínu konec roku 2004, kdy končila jeho stávající licence. Nové povolení dostal provozovatel NOK (Nordostschweizerische Kraftwerke AG) bez časového omezení, ale za jistého provozně bezpečnostního režimu, který v sobě zahrnuje pravidelné inspekce a kontroly.

Plánování nové JE ve Švýcarsku
Švýcarské energetické společnosti založili pracovní skupinu AXPO v čele s panem Hans Rudolf Gubserem, bývalým šéfem Jaderné sekce společnosti NOK, která začíná připravovat podmínky pro stavbu nové jaderné elektrárny ve Švýcarsku. Tato nová JE by se měla připojit k síti v roce 2025 jako kompenzace za ztrátu 1132 MWe, vzhledem k tomu, že stávající JE Beznau 1, Beznau 2 a Muhleberg budou odstaveny po cca 50 letech jejich provozu. Příprava projektu nové JE, licencování a její výstavba má trvat asi 20 roků.

Westinghouse na JE Olkiluoto
Energetická firma TVO (Teollisuuden Voima Oy) uzavřela s firmou Westinghouse čtyřletou dohodu o provádějí speciální údržby na jejich dvou reaktorech na JE Olkiluoto (BWR). Jedná se o údržbu tlakové nádoby a vnitroreaktorových částí a celý projekt má trvat až do roku 2007.

Vyřazení JE Ignalina 1 nepovoleno
Vyřazení 1. bloku JE Ignalina 1 k dohodnutému termínu s EU 31.12.2004 nemůže být dle litevského jaderného dozoru Vatesi povoleno. Nehledě na politický tlak ze strany EU Jaderný úřad nesouhlasí s bezpečnostní situací, kdy by se jeden blok provozoval a druhý byl ve stavu vyřazování, vzhledem k mnoha společným technologickým systémům a riziku, že bude takto ohrožena bezpečnost provozovaného bloku. Ředitel agentury pan Saulius Kutas řekl, že úřad nevydá povolení k vyřazování prvního bloku, dokud nebude spokojen s technickými opatřeními na zajištení bezpečného a spolehlivého provozu 2. bloku.

Zvýšení instalovaného výkonu z JE v Rusku
Rusko plánuje zvýšení celkového instalovaného výkonu v jaderných elektrárnách ze současných 22000 MWe na nejméně 32000 MWe (s možností až 42000 MWe) do roku 2020. Energetická společnost Rosenergoatom se chystá investovat 38,6 - 47 miliard USD do rozvoje svého jaderného potenciálu. Z toho vyplývá i podstatný nárůst potřeby uranu jako jaderného paliva, kde se plánuje nárůst na dvojnásobek současné potřeby, tj. cca 8500 t uranu pouze pro Rusko. Dále pokud se započítají potřeby na vývoz palivových kazet a dalších jaderných materiálů do zahraničí, tak celková potřeba dosáhne do roku 2020 16000 - 17 000 t uranu.

První plovoucí jaderná elektrárna
V Rusku bylo schváleno místo pro výstavbu první plovoucí jaderné elektrárny. Jedná se o již dva roky připravovaný projekt, na který byly vyčleněny federální prostředky a pro nějž bylo vybráno místo v Archangelském regionu, blízko města Severodvinsk. Jaderná elektrárna bude umístěna na plavidle o délce 140 m a šířce 30 m s výtlakem 20000 t. Zařízení se bude konstruovat v závodě Sevmach v nedalekém Severodvinsku, který je v současnosti největším ruským závodem na výrobu atomových ponorek. Zpočátku se plánuje dodávka elektřiny a tepla do samotného výrobního závodu a do nedalekého údržbářského závodu na opravu lodí s jaderným pohonem Zvezdočka. Státní dozor Gosatomnadzor již udělil na stavbu této plovoucí JE státní licenci. Stavba má trvat 42 měsíců, na palubě budou umístěny dva reaktory KLT-40. Celková hodnota projektu se předpokládá okolo 180 mil. USD.

Nová skupina INSAG
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) oznámila, že zakládá novou skupina INSAG. Jedná se o obnovení starší praxe, kdy tato Mezinárodní skupina pro jadernou bezpečnost - INSAG se bude skládat z expertů z 15 zemí a bude poskytovat odborné poradenství a návody na bezpečnostní politiky a principy především pro státní dozorné orgány a provozovatele JZ. Předsedou nové INSAG skupiny bude bývalý předseda amerického NRC Dr. Richard Meserve a ostatní členové jsou vybráni ze státních dozorů, výzkumných a akademických institucí a jaderného průmyslu. Skupina je zařazena pod divizi "Nuclear Instalation Safety" (Ken Brockman) a bude se scházet dvakrát do roka. Nebude se zabývat otázkami radiační bezpečnosti, které jsou v kompetenci ICRP.

Zdroj: NucNet, přeložila redakce Zpravodaje


VVER - 2004 Experience and Perspectives

více zde


Co vyšlo na web stránkách ČNS od vydání posledního čísla Zpravodaje

předmět sekce
Energetické centrum
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Three Mile Island Nuclear Power Plant
Bubble fusion makes controversial return
Ux U3O8 Prices
Gymnazisty ze Salcburska už jaderný Temelín neděsí
Ladislav Musílek
Sto let před Zwentendorfem
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 11. týden 2004
Vláda přijala energetickou koncepci
Radiologická společnost ČLS JEP
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Mužstvo EDU před fotbalovým utkáním fyziků ČEZ - UJE
Sportovní odpoledne fyziků
Využitelnost zdrojů v roce 2003
Zpravodaj č. 01/2004
Miloslav Hron
VVER - 2004 - druhé oznámení
Fotovoltaika Dukovany dosáhla prvních letošních 1000 kWh
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 12. týden 2004
Bulharská nukleární společnost
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Společné foto ze srazu fyziků (ČMSSRF 2004)
Již pět let bezproblémově funguje první hlubinné úložiště v USA
Ux SWU vs Russian (RU) SWU Spot Prices
ČEZ zváží, zda oživí elektrárnu Mochovce
Vincent Pillár
Los Alamos leading fast-paced reactor research …
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 13. týden 2004
Framatome ANP
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Jaderná elektrárna Isar
Hydrogen-powered energy supply
Ux Conversion Spot Prices
V loňském roce ČEZ vyrobil 616 GWh v obnovitelných zdrojích
Ján Horváth
US consortia propose new reactor licenses
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 14. týden 2004
VVER - 2004 - druhé oznámení - aktualizace bankovního spojení
Finská nukleární společnost
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
JE Loviisa
ČEZ jádrem nahradil miliony vagonů uhlí
Výroba elektřiny v obnovitelných zdrojích ČEZ, a. s., v roce 2003
Superheavies extend periodic table to 115
Josef Bajgl
Povolení ke stavbě dvou nových JE v Japonsku
Francie se chystá postavit nový jaderný blok typu EPR
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 15. týden 2004
Čínská JE Daya Bay
Cheney to promote American-made nuclear reactors to China
Graf vyrobené elektřiny v jednotlivých zdrojích v České republice …
Analýza vlivu pádu letadla ukazuje na dobrou odolnost staveb JE
Mária Petrášová
Anketa Jihočeských matek
Struktura spotřeby primárních zdrojů energie a výroby elektřiny dle SEK
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 16. týden 2004
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Úložiště nízko a středně aktivních RaO v JE Dukovany
Aktuální vsázka na 3. bloku EDU
Memorandum Svazu průmyslu a dopravy ČR
Anketa "Měla by ČR odstoupit od využívání jaderné energie?"
Russia plans to raise its nuclear generating capacity
Josef Čapek
Izraelský jaderný program - mlčení a dohady
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 17. týden 2004
Spanish Nuclear Society
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Španělská JE Vandellos
ENS news - Issue No. 4, Spring (April 2004)
Ux U3O8 vs. 30-Week Moving Average Prices
Koupě divizí Škody otevře Rusům další trhy
Vincent Petényi
Výroční konference České nukleární společnosti
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 18. týden 2004
16th International Conference on Physics of Radiation Phenomena …
British Nuclear Energy Society
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Britská JE Calder Hall
Obnovitelné zdroje energie a efektivnost jejich využívání
Graf výroby elektřiny ČEZ, srovnání prvních čtvrtletí 2000-2004
Bulgaria to build a second nuclear reactor
Jiří Suchomel
US companies consider new reactor
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 19. týden 2004
Švédská nukleární společnost
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Švédská JE Barsebäck
Kandidáti do výboru ČNS
Ux U3O8 vs. 30-Week Moving Average Prices
Bulharsko hledá partnera pro dostavbu jaderné elektrárny Belene
Ľudovít Šoltés
Tabletop fusion claim is revisited
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 20. týden 2004
Švýcarská nukleární společnost
Hodnota akcií ČEZ, a. s.
Švýcarská JE Beznau
Ukraine to build further reactor
Spotřeba elektrické energie v ČR v TWh (1982-2003)
International Youth Nuclear Congress 2004
Ivan Šarvaic
Status of the Generation IV Initiative on Future Nuclear Energy Systems
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 21. týden 2004
Chorvatská nukleární společnost
Rozbor průběhů kampaní EDU - aktualizace
Karel Katovský přednáší na konferenci IYNC 2004
Aktualizace kontaktů na členy výboru
Prospects for nuclear energy in the enlarged EU
Celosvětová spotřeba elektřiny
Fico chce vést s Vídní diplomatickou válku
Marian Sedláček
Monitoring německého a rakouského tisku v 21. týdnu
Výběr zpráv ze sítě NucNet - 22. týden 2004
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Kampaně
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Zpravodaj
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Vsázky
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je Kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana
Link týdne
Úvodní strana
Obrázek týdne
Kontakty
Úvodní strana
Graf týdne
Úvodní strana
Kdo je kdo
Úvodní strana
Úvodní strana

 

www.csvts.cz/cns

 

Zpravodaj ČNS 3/2004, vydán 31.5.2004
Sídlo ČNS: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, cns@troja.fjfi.cvut.cz, www.csvts.cz/cns
Prezident: Václav Hanus, tel.: 385 782 143, hanusv1.ete@mail.cez.cz
Sekretariát: František Mantlík, ÚJV Řež, 250 68 Řež, tel/fax 266 172 342, mantlik@nri.cz
Povolení MK ČR E 11041 ze dne 8.1.2001